Reklama

STALPROFI (STF): Skonsolidowany raport półroczny STALPROFIL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów382 685,00297 485,0096 460,0074 293,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej35 840,0019 323,009 034,004 826,00 
  III. Zysk (strata) brutto33 435,0015 913,008 428,003 974,00 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej22 680,0012 183,005 717,003 043,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-32 268,0013 460,00-8 133,003 361,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 194,00-4 940,00-3 830,00-1 234,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 353,00-18 181,003 114,00-4 540,00 
  VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów-35 109,00-9 661,00-8 850,00-2 413,00 
  IX. Aktywa razem521 057,00469 664,00130 702,00118 593,00 
  X. Zobowiazania długoterminowe64 938,0047 091,0016 289,0011 891,00 
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe163 789,00152 469,0041 085,0038 499,00 
  XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej239 074,00220 891,0059 969,0055 776,00 
  XIII. Kapitał zakładowy1 750,001 750,00439,00442,00 
  XIV. Liczba akcji17 500 000,0017 500 000,0017 500 000,0017 500 000,00 
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,300,700,330,17 
       
 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zysku przypadającego na jedną akcję za półrocze 2011 r. (półrocze 2010 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca półrocza. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 3,9673 zł (1 EURO = 4,0042 zł).
Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2011r. - 1 EURO = 3,9866 zł (na 31 grudnia 2010r. - 1 EURO = 3,9603 zł). Dane bilansowe dotyczące okresu poprzedniego prezentowane są na koniec roku obrotowego 2010.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »