Reklama

STALPROFI (STF): Skonsolidowany raport półroczny STALPROFIL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów454 798382 685107 65596 460 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 15835 8405 4829 034 
  III. Zysk (strata) brutto20 19833 4354 7818 428 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej12 32422 6802 9175 717 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 637(32 268)1 098(8 133) 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(16 237)(15 194)(3 843)(3 830) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 834)12 353(3 038)3 114 
  VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów(24 434)(35 109)(5 784)(8 850) 
  IX. Aktywa razem538 773552 921126 434125 186 
  X. Zobowiazania długoterminowe80 54382 71418 90118 727 
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe138 574159 83032 51936 187 
  XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej261 094253 49561 27157 393 
  XIII. Kapitał zakładowy1 7501 750411396 
  XIV. Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000 
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,701,300,170,33 
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysku przypadającego na jedną akcję za półrocze 2012 r. (półrocze 2011 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca półrocza. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2246 zł (1 EURO = 3,9673 zł).
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2012r. - 1 EURO = 4,2613 zł (na 31 grudnia 2011r. - 1 EURO = 4,4168 zł). Dane bilansowe dotyczące okresu poprzedniego prezentowane są na koniec roku obrotowego 2011.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Stalprofil SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »