Reklama

SUWARY (SUW): Skonsolidowany raport półroczny SUWARY SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
 Rachunek zysków i strat     
  I. Przychody ze sprzedaży42 179,0024 388,0010 632,006 091,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 115,001 444,00533,00361,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 795,001 478,00453,00369,00 
  IV. Zysk (strata) netto1 474,001 174,00372,00293,00 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 268,001 174,00320,00293,00 
  VI. Zysk na akcję0,330,300,080,07 
  VII. Rozwodniony zysk na akcję0,330,300,080,07 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej131,001 220,0033,00305,00 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 864,00-632,00-2 234,00-158,00 
  X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej14 446,00-99,003 641,00-25,00 
  XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów5 713,00489,001 440,00122,00 
 Bilans     
  XII. Aktywa84 012,0074 248,0021 074,0018 748,00 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe16 189,006 955,004 061,001 756,00 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe18 078,0025 579,004 535,006 459,00 
  XV. Kapitał własny49 745,0041 714,0012 478,0010 533,00 
  XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej46 549,0038 724,0011 676,009 778,00 
 DANE JEDNOSTKOWE     
 Rachunek zysków i strat     
  XVII. Przychody ze sprzedaży26 329,0024 388,006 637,006 091,00 
  XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 995,001 444,00755,00361,00 
  XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 719,001 478,00685,00369,00 
  XX. Zysk (strata) netto2 257,001 174,00569,00293,00 
  XXI. Zysk na akcję0,520,300,130,07 
  XXII. Rozwodniony zysk na akcję0,520,300,130,07 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 784,001 220,00450,00305,00 
  XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 690,00-632,00-2 947,00-158,00 
  XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej15 449,00-99,003 894,00-25,00 
  XXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów5 544,00489,001 397,00122,00 
 Bilans     
  XXVII. Aktywa71 069,0061 228,0017 827,0015 460,00 
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe12 871,003 405,003 229,00860,00 
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe11 199,0019 638,002 809,004 959,00 
  XXX. Kapitał własny46 999,0038 185,0011 789,009 642,00 
       
       
 

Reklama

W okresach objętych skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2011 3,9866 PLN/EUR, 31.12.2010 3,9603 PLN/EUR,
 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2011 3,9673 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2010 4,0042 PLN/EUR.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu oraz bilansu za rok 2010 zostały zaprezentowane wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Suwary SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »