Reklama

SWISSMED (SWD): Skonsolidowany raport półroczny SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług26 545,0024 902,006 691,006 219,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej110,00-526,0028,00-131,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-685,00-1 302,00-173,00-325,00 
  IV. Zysk (strata) netto-519,0062,00-131,0015,00 
  V. Zysk (strata) netto, z tego przpadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-693,0062,00-175,0015,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 040,00955,00-766,00238,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 827,00-7 827,00-6 510,00-1 955,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 851,0015 774,006 516,003 939,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto razem-3 016,008 902,00-760,002 223,00 
 wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej     
  X. Aktywa razem104 601,0080 323,0026 238,0020 282,00 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania59 890,0036 059,0015 023,009 105,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe49 650,0024 103,0012 454,006 086,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe10 240,0011 956,002 569,003 019,00 
  XIV. Kapitał własny44 711,0044 264,0011 215,0011 177,00 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego42 552,0042 779,0010 674,0010 802,00 
  XVI. Kapitał akcyjny61 182,0061 027,0015 347,0015 410,00 
  XVII. Średnia ważona liczba akcji61 141 762,0056 800 036,0061 141 762,0056 800 036,00 
  XVIII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,010,010,000,00 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,730,780,180,20 
  XX. Rozwodniona liczba akcji61 182 234,0056 800 036,0061 182 234,0056 800 036,00 
  XXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł/EUR)-0,010,010,000,00 
  XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,730,780,180,20 
  XXIII. Zannualizowany zysk-1 218,00-1 769,00-307,00-442,00 
  XXIV. Zannualizowany zysk na jedną akcję (zł/EUR)-0,02-0,04-0,010,00 
 wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych     
  XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług21 428,0021 115,005 401,005 273,00 
  XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-825,00-1 130,00-208,00-282,00 
  XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-464,00-1 250,00-117,00-312,00 
  XXVIII. Zysk (strata) netto-244,00197,00-62,0049,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-501,00765,00-126,00191,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 774,00-13 495,00-699,00-3 370,00 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 796,0016 891,00453,004 218,00 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto razem-1 479,004 161,00-373,001 039,00 
 wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej     
  XXXIII. Aktywa razem57 784,0056 158,0014 495,0014 180,00 
  XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 252,0010 372,003 073,002 619,00 
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe3 589,001 700,00900,00429,00 
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe8 663,008 672,002 173,002 190,00 
  XXXVII. Kapitał własny45 532,0045 786,0011 421,0011 561,00 
  XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego45 532,0045 786,0011 421,0011 561,00 
  XXXIX. Kapitał akcyjny61 182,0061 027,0015 347,0015 410,00 
  XL. Średnia ważona liczba akcji61 141 762,0056 800 036,0061 141 762,0056 800 036,00 
  XLI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)0,000,000,000,00 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,740,810,190,20 
  XLIII. Rozwodniona liczba akcji61 182 234,0056 800 036,0061 182 234,0056 800 036,00 
  XLIV. Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł/EUR)0,000,000,000,00 
  XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,740,810,190,20 
  XLVI. Zannualizowany zysk-1 552,00-2 038,00-391,00-509,00 
  XLVII. Zannualizowany zysk na jedną akcję (zł/EUR)-0,03-0,04-0,010,00 
       
 

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »