Reklama

TAURONPE (TPE): Skonsolidowany raport półroczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
       
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:     
  I. Przychody ze sprzedaży7 260 289,006 779 287,001 813 153,001 500 368,00 
  II. Zysk operacyjny782 751,00711 803,00195 481,00157 534,00 
  III. Zysk brutto721 458,00674 914,00180 174,00149 370,00 
  IV. Zysk netto572 961,00527 235,00143 089,00116 686,00 
  V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej481 767,00424 576,00120 314,0093 966,00 
  VI. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym91 194,00102 659,0022 774,0022 720,00 
  VII. Pozostałe całkowite dochody-6 388,0017 713,00-1 595,003 920,00 
  VIII. Łączne całkowite dochody566 573,00544 948,00141 494,00120 606,00 
  IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej476 337,00439 562,00118 958,0097 282,00 
  X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym90 236,00105 386,0022 535,0023 324,00 
  XI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,310,270,080,06 
  XII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona)1 558 139 531,001 554 053 765,001 558 139 531,001 554 053 765,00 
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 090 887,00805 054,00272 433,00178 172,00 
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-733 338,00-652 143,00-183 141,00-144 330,00 
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-294 251,00-60 845,00-73 485,00-13 466,00 
  XVI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto63 298,0092 066,0015 808,0020 376,00 
 1 kolumna / stan na 30.06.2010 2 kolumna / stan na 31.12.2009 3 kolumna / stan na 30.06.2010 4 kolumna / stan na 31.12.2009     
  XVII. Aktywa trwałe18 242 724,0018 475 838,004 400 290,004 497 307,00 
  XVIII. Aktywa obrotowe3 768 200,003 673 704,00908 920,00894 237,00 
  XIX. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży5 778,005 951,001 394,001 449,00 
  XX. Aktywa razem22 016 702,0022 155 493,005 310 604,005 392 993,00 
  XXI. Kapitał podstawowy14 304 949,0013 986 284,003 450 468,003 404 480,00 
  XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej12 507 950,0011 858 566,003 017 017,002 886 560,00 
  XXIII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące2 289 945,002 375 100,00552 353,00578 137,00 
  XXIV. Kapitał własny razem14 797 895,0014 233 666,003 569 370,003 464 697,00 
  XXV. Zobowiązania długoterminowe3 860 387,004 027 449,00931 156,00980 344,00 
  XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe3 358 420,003 894 378,00810 078,00947 952,00 
  XXVII. Zobowiązania razem7 218 807,007 921 827,001 741 234,001 928 296,00 
       
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego:     
  XXVIII. Przychody ze sprzedaży3 406 740,003 589 069,00850 784,00794 320,00 
  XXIX. Zysk operacyjny12 204,0071 461,003 048,0015 816,00 
  XXX. Zysk przed opodatkowaniem196 470,00109 810,0049 065,0024 303,00 
  XXXI. Zysk netto189 069,0095 591,0047 217,0021 156,00 
  XXXII. Łączne całkowite dochody189 069,0095 591,0047 217,0021 156,00 
  XXXIII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,120,060,030,01 
  XXXIV. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona)1 558 139 531,001 522 066 768,001 558 139 531,001 522 066 768,00 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-166 514,0033 992,00-41 584,007 523,00 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 610,00-4 240,003 399,00-938,00 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 134,00-3 628,00-283,00-803,00 
  XXXVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-154 038,0026 124,00-38 469,005 782,00 
 1 kolumna / stan na 30.06.2010 2 kolumna / stan na 31.12.2009 3 kolumna / stan na 30.06.2010 4 kolumna / stan na 31.12.2009     
  XXXIX. Aktywa trwałe14 587 655,0014 183 536,003 518 659,003 452 494,00 
  XL. Aktywa obrotowe830 737,00571 482,00200 380,00139 108,00 
  XLI. Aktywa razem15 418 392,0014 755 018,003 719 039,003 591 602,00 
  XLII. Kapitał podstawowy14 304 949,0013 986 284,003 450 468,003 404 480,00 
  XLIII. Kapitał własny razem14 819 397,0014 226 493,003 574 557,003 462 950,00 
  XLIV. Zobowiązania długoterminowe2 347,002 333,00566,00568,00 
  XLV. Zobowiązania krótkoterminowe596 648,00526 192,00143 916,00128 083,00 
  XLVI. Zobowiązania razem598 995,00528 525,00144 482,00128 651,00 
       
       
 

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2010 i 2009 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2010 roku - 4,1458 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2009 roku - 4,1082 PLN/EUR)
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku - 4,0042 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku - 4,5184 PLN/EUR).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »