Reklama

TAURONPE (TPE): Skonsolidowany raport półroczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.:     
  I. Przychody ze sprzedaży10 331 144,007 260 289,002 604 074,001 813 153,00 
  II. Zysk operacyjny938 078,00782 751,00236 452,00195 481,00 
  III. Zysk przed opodatkowaniem914 865,00721 458,00230 601,00180 174,00 
  IV. Zysk netto727 947,00572 961,00183 487,00143 089,00 
  V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej704 033,00481 767,00177 459,00120 314,00 
  VI. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym23 914,0091 194,006 028,0022 774,00 
  VII. Pozostałe całkowite dochody151,00-6 388,0038,00-1 595,00 
  VIII. Łączne całkowite dochody728 098,00566 573,00183 525,00141 494,00 
  IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej704 184,00476 337,00177 497,00118 958,00 
  X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym23 914,0090 236,006 028,0022 535,00 
  XI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,400,310,100,08 
  XII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona)1 752 549 394,001 558 139 531,001 752 549 394,001 558 139 531,00 
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 062 885,001 090 887,00267 911,00272 433,00 
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-909 204,00-733 338,00-229 174,00-183 141,00 
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-249 241,00-294 251,00-62 824,00-73 485,00 
  XVI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-95 560,0063 298,00-24 087,0015 808,00 
 1 kolumna / stan na 30.06.2011 2 kolumna / stan na 31.12.2010 3 kolumna / stan na 30.06.2011 4 kolumna / stan na 31.12.2010     
  XVII. Aktywa trwałe18 961 611,0018 959 101,004 756 337,004 787 289,00 
  XVIII. Aktywa obrotowe4 438 467,004 466 786,001 113 346,001 127 891,00 
  XIX. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży4 397,004 397,001 103,001 110,00 
  XX. Aktywa razem23 404 475,0023 430 284,005 870 786,005 916 290,00 
  XXI. Kapitał podstawowy8 762 747,0015 772 945,002 198 050,003 982 765,00 
  XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15 157 415,0014 704 825,003 802 090,003 713 058,00 
  XXIII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące479 419,00507 246,00120 258,00128 083,00 
  XXIV. Kapitał własny razem15 636 834,0015 212 071,003 922 348,003 841 141,00 
  XXV. Zobowiązania długoterminowe4 115 836,004 070 063,001 032 418,001 027 716,00 
  XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe3 651 805,004 148 150,00916 020,001 047 433,00 
  XXVII. Zobowiązania razem7 767 641,008 218 213,001 948 438,002 075 149,00 
       
 Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.:     
  XXVIII. Przychody ze sprzedaży4 225 974,003 406 740,001 065 201,00850 784,00 
  XXIX. Zysk operacyjny45 845,0012 204,0011 556,003 048,00 
  XXX. Zysk przed opodatkowaniem1 061 332,00196 470,00267 520,0049 065,00 
  XXXI. Zysk netto1 048 873,00189 069,00264 380,0047 217,00 
  XXXII. Łączne całkowite dochody1 048 873,00189 069,00264 380,0047 217,00 
  XXXIII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,600,120,150,03 
  XXXIV. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona)1 752 549 394,001 558 139 531,001 752 549 394,001 558 139 531,00 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-214 885,00-166 514,00-54 164,00-41 584,00 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej513 006,0013 610,00129 309,003 399,00 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-24 482,00-1 134,00-6 171,00-283,00 
  XXXVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto273 639,00-154 038,0068 974,00-38 469,00 
 1 kolumna / stan na 30.06.2011 2 kolumna / stan na 31.12.2010 3 kolumna / stan na 30.06.2011 4 kolumna / stan na 31.12.2010     
  XXXIX. Aktywa trwałe17 310 420,0017 234 390,004 342 151,004 351 789,00 
  XL. Aktywa obrotowe2 274 309,001 210 795,00570 488,00305 733,00 
  XLI. Aktywa razem19 584 729,0018 445 185,004 912 639,004 657 522,00 
  XLII. Kapitał podstawowy8 762 747,0015 772 945,002 198 050,003 982 765,00 
  XLIII. Kapitał własny razem17 309 672,0016 523 681,004 341 964,004 172 331,00 
  XLIV. Zobowiązania długoterminowe849 105,00848 392,00212 990,00214 224,00 
  XLV. Zobowiązania krótkoterminowe1 425 952,001 073 112,00357 686,00270 967,00 
  XLVI. Zobowiązania razem2 275 057,001 921 504,00570 676,00485 191,00 
       
 

Reklama

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2011 i 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2011 roku - 3,9866 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2010 roku - 3,9603 PLN/EUR),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku - 3,9673 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku - 4,0042 PLN/EUR).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | tauron | Tauron Polska Energia SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »