TRAKCJA (TRK): Skonsolidowany raport półroczny TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
  I. Przychody ze sprzedaży150 419,00331 091,0037 565,0073 276,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 183,0027 945,005 040,006 185,00 
  III. Zysk (strata) brutto20 704,0037 976,005 171,008 405,00 
  IV. Zysk netto za okres16 450,0030 435,004 108,006 736,00 
  V. Zysk netto przpisany akcjonariuszom jednostki dominującej16 450,0030 174,004 108,006 678,00 
  VI. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)0,100,190,030,04 
  VII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)160 105 480,00160 105 480,00160 105 480,00160 105 480,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-56 510,00-143 272,00-14 113,00-31 709,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19 527,00-70 778,00-4 877,00-15 664,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 718,0018 262,00-2 177,004 042,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem-84 755,00-195 788,00-21 167,00-43 331,00 
  XII. Aktywa razem565 763,00602 154,00136 467,00146 573,00 
  XIII. Zobowiązania ogółem177 556,00225 246,0042 828,0054 828,00 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe58 189,0061 037,0014 036,0014 857,00 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe119 367,00164 209,0028 792,0039 971,00 
  XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej388 207,00369 425,0093 639,0089 924,00 
  XVII. Kapitał własny razem388 207,00376 908,0093 639,0091 745,00 
  XVIII. Kapitał podstawowy16 011,0016 011,003 862,003 897,00 
 DANE JEDNOSTKOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży73 660,00216 055,0018 396,0047 817,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 983,009 745,00495,002 157,00 
  III. Zysk (strata) brutto2 720,0017 344,00679,003 839,00 
  IV. Zysk netto za okres2 175,0013 992,00543,003 097,00 
  V. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)160 105 480,00160 105 480,00160 105 480,00160 105 480,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-32 532,00-87 932,00-8 124,00-19 461,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 520,00-29 650,00629,00-6 562,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 486,00-6 724,00-1 620,00-1 488,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-36 498,00-124 306,00-9 115,00-27 511,00 
  X. Aktywa razem390 290,00414 949,0094 141,00101 005,00 
  XI. Zobowiązania ogółem102 085,00128 445,0024 624,0031 265,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe38 161,0039 733,009 205,009 672,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe63 924,0088 712,0015 419,0021 594,00 
  XIV. Kapitał własny razem288 205,00286 504,0069 517,0069 740,00 
  XV. Kapitał podstawowy16 011,0016 011,003 862,003 897,00 
       
 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,0042 (dla danych za I półrocze 2010 roku) oraz 4,5184 (dla danych za I półrocze 2009 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1458 (dla danych na koniec I półrocze 2010 roku) oraz 4,1082 (dla danych na koniec 2009 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: trakcja | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »