Reklama

TRAKCJA (TRK): Skonsolidowany raport półroczny TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
  I. Przychody ze sprzedaży668 296,00150 419,00168 451,0037 565,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 305,0020 183,006 630,005 040,00 
  III. Zysk (strata) brutto16 645,0020 704,004 196,005 171,00 
  IV. Zysk netto za okres13 853,0016 450,003 492,004 108,00 
  V. Zysk netto przpisany akcjonariuszom jednostki dominującej13 055,0016 450,003 291,004 108,00 
  VI. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)0,070,100,020,02 
  VII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)232 105 480,00160 105 480,00232 105 480,00160 105 480,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-292 328,00-56 510,00-73 684,00-14 113,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-53 174,00-19 527,00-13 403,00-4 877,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej178 270,00-8 718,0044 935,00-2 177,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem-167 232,00-84 755,00-42 152,00-21 167,00 
 STAN NA 30.06.2011 I 31.12.2010 w tym:     
  XII. Aktywa razem2 031 142,00754 365,00509 492,00190 482,00 
  XIII. Zobowiązania ogółem1 341 364,00350 173,00336 468,0088 421,00 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe521 643,0052 004,00130 849,0013 131,00 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe819 721,00298 169,00205 619,0075 290,00 
  XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej667 871,00404 051,00167 529,00102 025,00 
  XVII. Kapitał własny razem689 778,00404 192,00173 024,00102 061,00 
  XVIII. Kapitał podstawowy23 211,0016 011,005 822,004 043,00 
 DANE JEDNOSTKOWE     
  XIX. Przychody ze sprzedaży221 095,0073 660,0055 729,0018 396,00 
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 525,001 983,00-1 645,00495,00 
  XXI. Zysk (strata) brutto42 478,002 720,0010 707,00679,00 
  XXII. Zysk netto za okres44 640,002 175,0011 252,00543,00 
  XXIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)232 105 480,00160 105 480,00232 105 480,00160 105 480,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-112 290,00-32 532,00-28 304,00-8 124,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-66 593,002 520,00-16 785,00629,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej56 086,00-6 486,0014 137,00-1 620,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem-122 797,00-36 498,00-30 952,00-9 115,00 
 STAN NA 30.06.2011 I 31.12.2010 w tym:     
  XXVIII. Aktywa razem1 225 093,00586 807,00307 303,00148 172,00 
  XXIX. Zobowiązania ogółem602 519,00265 465,00151 136,0067 031,00 
  XXX. Zobowiązania długoterminowe324 349,0033 912,0081 360,008 562,00 
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe278 170,00231 553,0069 776,0058 469,00 
  XXXII. Kapitał własny622 574,00321 342,00156 167,0081 141,00 
  XXXIII. Kapitał podstawowy23 211,0016 011,005 822,004 043,00 
       
 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 3,9673 (dla danych za I półrocze 2011 roku) oraz 4,0042 (dla danych za I półrocze 2010 roku), kóre są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 3,9866 (dla danych na koniec I półrocza 2011 roku) oraz 3,9603 (dla danych na koniec 2010 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »