Reklama

TRAKCJA (TRK): Skonsolidowany raport półroczny TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
  I. Przychody ze sprzedaży582 760668 296137 944169 031 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 80421 9438 7125 550 
  III. Zysk (strata) brutto19 71312 2834 6663 107 
  IV. Zysk netto za okres19 56910 1374 6322 564 
  V. Zysk netto przpisany Akcjonariuszom jednostki dominującej20 4369 5104 8372 405 
  VI. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)0,090,050,020,01 
  VII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)232 105 480232 105 480232 105 480,00232 105 480,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-52 910-292 328-12 524-73 938 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-51 707-53 174-12 240-13 449 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-44 990178 270-10 65045 089 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem-149 607-167 232-35 413-42 298 
  XII. STAN NA:30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  XIII. Aktywa razem1 381 1411 919 956324 113434 694 
  XIV. Zobowiązania ogółem848 4671 375 514199 110311 428 
  XV. Zobowiązania długoterminowe262 614354 89561 62880 351 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe585 8531 020 619137 482231 077 
  XVII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)530 681525 842124 535119 055 
  XVIII. Kapitał własny razem532 674544 442125 003123 266 
  XIX. Kapitał podstawowy23 21123 2115 4475 255 
 DANE JEDNOSTKOWE     
  XX. Przychody ze sprzedaży211 987221 09550 17955 921 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-18 923-6 525-4 479-1 650 
  XXII. Zysk (strata) brutto-12 18342 478-2 88410 744 
  XXIII. Zysk netto za okres-9 89744 640-2 34311 291 
  XXIV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)232 105 480232 105 480232 105 480232 105 480 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 489-112 290352(28 401) 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 172-66 593988(16 843) 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-78 66756 086-18 62114 186 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-73 006-122 797-17 281(31 059) 
  XXIX. STAN NA:30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  XXX. Aktywa razem780 819955 558183 235216 347 
  XXXI. Zobowiązania ogółem366 302529 44685 960119 872 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe190 007186 99444 58942 337 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe176 295342 45241 37177 535 
  XXXIV. Kapitał własny414 517426 11297 27596 475 
  XXXV. Kapitał podstawowy23 21123 2115 4475 255 
       
       
 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2246 (dla danych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku) oraz 3,9537 (dla danych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2613 (dla danych na dzień 30 czerwca 2012 roku) oraz 4,4168 (dla danych na dzień 31 grudnia 2011 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »