Reklama

ALTA (AAT): Skonsolidowany raport półroczny TUP SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze 2009 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów332,00370,0083,0082,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 529,00-4 467,002 380,00-989,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem18 924,0089,004 726,0020,00 
  IV. Zysk (strata) netto18 924,0089,004 726,0020,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 417,00519,00-604,00115,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 065,001 186,001 265,00262,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 030,00-7,00257,00-2,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem3 678,001 698,00919,00376,00 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,240,010,310,00 
 Wybrane dane finansowe zawarte poniżej (poz. X-.XVII) prezentowane są na następujące okresy: kolumna 1: w tys. zł - stan na dzień 30.06.2010 kolumna 2: w tys. zł - stan na dzień 31.12.2009 kolumna 3: w tys. eur - stan na dzień 30.06.2010 kolumna 4: w tys. eur - stan na dzień 31.12.2009     
  X. Aktywa razem215 680,00195 300,0052 024,0047 539,00 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 929,002 684,001 430,00653,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe3 547,002 193,00856,00534,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe2 382,00491,00575,00120,00 
  XIV. Kapitał własny209 751,00192 616,0050 594,0046 886,00 
  XV. Kapitał zakładowy15 212,0015 212,003 669,003 703,00 
  XVI. Liczba akcji15 212 345,0015 212 345,0015 212 345,0015 212 345,00 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,7912,663,333,08 
 WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 715,0014 106,003 175,003 122,00 
  XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 202,006 734,00550,001 490,00 
  XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem356,003 286,0089,00727,00 
  XXI. Zysk (strata) netto687,001 443,00172,00319,00 
  XXII. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej856,001 631,00214,00361,00 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej215,00-833,0054,00-184,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 060,00-1 215,001 014,00-269,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7,00-1 565,00-2,00-346,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem4 268,00-3 613,001 066,00-800,00 
  XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)0,060,110,010,02 
 Wybrane dane finansowe zawarte poniżej (poz. XXVIII-.XXXIV) prezentowane są na następujące okresy: kolumna 1: w tys. zł - stan na dzień 30.06.2010 kolumna 2: w tys. zł - stan na dzień 31.12.2009 kolumna 3: w tys. eur - stan na dzień 30.06.2010 kolumna 4: w tys. eur - stan na dzień 31.12.2009     
  XXVIII. Aktywa razem291 104,00288 853,0070 217,0070 311,00 
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe91 780,0088 541,0022 138,0021 552,00 
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe10 705,0010 201,002 582,002 483,00 
  XXXI. Kapitał własny188 619,00190 111,0045 496,0046 276,00 
  XXXII. Kapitał zakładowy15 212,0015 212,003 669,003 703,00 
  XXXIII. Liczba akcji15 212 345,0015 212 345,0015 212 345,0015 212 345,00 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro)12,4012,502,993,04 
       
 

Reklama

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w euro zastosowano następujące kursy:

- dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 30 czerwca 2010 roku – 1 EUR = 4,1458 zł, kurs NBP z dnia 31 grudnia 2009 r. – 1 EUR = 4,1082 zł

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2010 i 2009 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,0042 zł i 1 EUR = 4,5184 zł.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: TUP SA | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »