Reklama

ALTA (AAT): Skonsolidowany raport półroczny TUP SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów870,00332,00219,0083,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 303,009 529,002 345,002 380,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 987,0018 924,002 517,004 726,00 
  IV. Zysk (strata) netto9 987,0018 924,002 517,004 726,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 228,00-2 417,00-309,00-604,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej450,005 065,00114,001 265,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4,001 030,00-1,00257,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-781,003 678,00-197,00919,00 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,661,240,170,31 
 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTE PONIŻEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ: KOLUMNA 1: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 30.06.2011 KOLUMNA 2: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 31.12.2010 KOLUMNA 3: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 30.06.2011 KOLUMNA 4: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 31.12.2010     
  X. Aktywa razem220 489,00208 851,0055 308,0052 736,00 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 230,005 954,002 064,001 503,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe4 016,003 669,001 007,00926,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe4 214,002 285,001 057,00577,00 
  XIV. Kapitał własny212 259,00202 897,0053 243,0051 233,00 
  XV. Kapitał zakładowy15 212,0015 212,003 816,003 841,00 
  XVI. Liczba akcji15 212 345,0015 212 345,0015 212 345,0015 212 345,00 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,9513,343,503,37 
 WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XVIII. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 411,0011 890,003 128,002 969,00 
  XIX. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 517,002 683,004 667,00670,00 
  XX. III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem16 304,00875,004 110,00219,00 
  XXI. IV. Zysk (strata) netto11 464,00687,002 890,00172,00 
  XXII. V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej11 433,00856,002 882,00214,00 
  XXIII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 480,00215,00625,0054,00 
  XXIV. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej134,004 060,0034,001 014,00 
  XXV. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 904,00-7,00-984,00-2,00 
  XXVI. IX. Przepływy pieniężne netto, razem-1 290,004 268,00-325,001 066,00 
  XXVII. X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)0,750,060,190,01 
 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTE PONIŻEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ: KOLUMNA 1: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 30.06.2011 KOLUMNA 2: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 31.12.2010 KOLUMNA 3: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 30.06.2011 KOLUMNA 4: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 31.12.2010     
  XXVIII. Aktywa razem313 432,00299 232,0078 621,0075 558,00 
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe94 488,0093 841,0023 701,0023 695,00 
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe11 862,009 338,002 975,002 358,00 
  XXXI. Kapitał własny207 082,00196 053,0051 945,0049 505,00 
  XXXII. Kapitał zakładowy15 212,0015 212,003 816,003 841,00 
  XXXIII. Liczba akcji15 212 345,0015 212 345,0015 212 345,0015 212 345,00 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro)13,6112,893,413,25 
       
 

Reklama

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w euro zastosowano następujące kursy:

dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 30 czerwca 2011 roku – 1 EUR = 3,9866 zł, kurs NBP z dnia 31 grudnia 2010 r. – 1 EUR = 3,9603 zł

dla pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2011 i 2010 roku, odpowiednio: 1 EUR = 3,9673 zł i 1 EUR = 4,0042 zł.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | TUP SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »