Reklama

ALTA (AAT): Skonsolidowany raport półroczny TUP SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 061,00870,00251,00219,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 870,009 303,00-1 389,002 345,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-5 372,009 987,00-1 272,002 517,00 
  IV. Zysk (strata) netto-5 372,009 987,00-1 272,002 517,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 304,00-1 228,00-309,00-309,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 308,00450,00310,00114,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8,00-4,00-2,00-1,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-4,00-781,00-1,00-197,00 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,350,66-0,080,17 
 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTE PONIŻEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ: KOLUMNA 1: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 30.06.2012 KOLUMNA 2: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 31.12.2011 KOLUMNA 3: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 30.06.2012 KOLUMNA 4: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 31.12.2011     
  X. Aktywa razem190 119,00195 943,0044 615,0044 363,00 
  XI. Zobowiązania długoterminowe1 934,002 340,00454,00530,00 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe2 226,002 271,00522,00514,00 
  XIII. Kapitał własny185 959,00191 332,0043 639,0043 319,00 
  XIV. Kapitał zakładowy15 212,0015 212,003 570,003 444,00 
  XV. Liczba akcji15 212 345,0015 212 345,0015 212 345,0015 212 345,00 
  XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,2212,582,872,85 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 250,0012 411,002 190,003 128,00 
  XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 549,0018 517,00-840,004 667,00 
  XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 697,0016 304,00-638,004 110,00 
  XX. Zysk (strata) netto-3 115,0011 464,00-737,002 890,00 
  XXI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-3 082,0011 433,00-730,002 882,00 
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 882,002 480,00682,00625,00 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 561,00134,001 080,0034,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 701,00-3 904,00-1 349,00-984,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto, razem1 742,00-1 290,00412,00-325,00 
  XXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)-0,200,75-0,050,19 
 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTE PONIŻEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ: KOLUMNA 1: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 30.06.2012 KOLUMNA 2: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 31.12.2011 KOLUMNA 3: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 30.06.2012 KOLUMNA 4: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 31.12.2011     
  XXVII. Aktywa razem279 490,00286 000,0065 588,0064 753,00 
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe63 859,0067 931,0014 986,0015 380,00 
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe37 955,0039 202,008 907,008 876,00 
  XXX. Kapitał własny175 758,00178 867,0041 245,0040 497,00 
  XXXI. Kapitał zakładowy15 212,0015 212,003 570,003 444,00 
  XXXII. Liczba akcji15 212 345,0015 212 345,0015 212 345,0015 212 345,00 
  XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro)11,5511,762,712,66 
       
 

Reklama

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w euro zastosowano następujące kursy:
- dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 29 czerwca 2012 roku – 1 EUR = 4,2613zł, kurs NBP z dnia 30 grudnia 2011 r. – 1 EUR = 4,4168 zł
- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2012 i 2011 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2246 zł i 1 EUR = 3,9673 zł

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | TUP SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »