Reklama

WIKANA (WIK): Skonsolidowany raport półroczny WIKANA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług23 666,0044 553,005 965,0011 127,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-950,002 619,00-239,00654,00 
  III. Zysk (strata) brutto-2 022,002 549,00-510,00637,00 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-2 273,001 808,00-573,00452,00 
  V. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych66,000,0017,000,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 302,00-5 412,00-2 345,00-1 352,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 268,00-1 485,00-572,00-371,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 002,001 684,001 513,00421,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-5 568,00-5 213,00-1 403,00-1 302,00 
 DANE BILANSOWE     
 porównanie okresu od 2011-01-01 do 2011-06-30 do okresu od 2010-01-01 do 2010-12-31     
  X. Aktywa razem243 223,00209 758,0061 010,0052 965,00 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania139 743,00107 609,0035 053,0027 172,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe49 994,0031 881,0012 541,008 050,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe89 749,0075 728,0022 513,0019 122,00 
  XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej101 730,00100 399,0025 518,0025 351,00 
  XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych1 750,001 750,00439,00442,00 
  XVI. Kapitał zakładowy33 611,0033 611,008 431,008 487,00 
  XVII. Liczba akcji (w szt)1 680 558 690,001 680 558 693,001 680 558 690,001 680 558 693,00 
  XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej0,000,010,000,00 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,060,060,020,02 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług4 141,008 147,001 044,002 035,00 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-252,00-414,00-64,00-103,00 
  XXIII. Zysk (strata) brutto4 734,00-376,001 193,00-94,00 
  XXIV. Zysk (strata) netto3 845,00-347,00969,00-87,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 158,001 780,00-2 056,00445,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 674,00-3 183,00-674,00-795,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 786,00974,001 206,00243,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-6 046,00-429,00-1 524,00-107,00 
 DANE BILANSOWE     
 porównanie okresu od 2011-01-01 do 2011-06-30 do okresu od 2010-01-01 do 2010-12-31     
  XXIX. Aktywa razem147 571,00135 471,0037 017,0034 207,00 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania51 633,0042 869,0012 952,0010 825,00 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe20 575,001 923,005 161,00486,00 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe31 058,0040 946,007 791,0010 339,00 
  XXXIII. Kapitał własny95 938,0092 602,0024 065,0023 383,00 
  XXXIV. Kapitał zakładowy33 611,0033 611,008 431,008 487,00 
  XXXV. Liczba akcji (w szt.)1 680 558 690,001 680 558 693,001 680 558 690,001 680 558 693,00 
  XXXVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,010,000,00 
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,060,060,010,01 
  XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 

Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu - 2011.06.30 ( 1 EUR = 3,9866 zł), 2010.06.30 (1 EUR= 4,1458 zł), 2010.12.31 (1 EUR= 3,9603 zł)
Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych - 2011.06.30 (1 EUR= 3,9673 zł); 2010.06.30 (1 EUR= 4,0002 zł)

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »