Reklama

WOLAINFO (WIN): Skonsolidowany raport półroczny WOLA INFO SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
 Dane dotyczące skonsolidowanego spawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży44 692,0039 683,0011 161,008 878,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 710,00-10 316,00-2 425,00-2 308,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-9 468,00-10 601,00-2 365,00-2 372,00 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-9 072,00-10 085,00-2 266,00-2 256,00 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-8 803,00-10 157,00-2 198,00-2 272,00 
  VI. Środki pieniężne z działalności operacyjnej-6 332,00-1 813,00-1 581,00-406,00 
  VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej-22,00-3 612,00-5,00-808,00 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej3 566,004 031,00891,00902,00 
  IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 788,00-1 394,00-696,00-312,00 
  X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych szt.5 612 000,005 612 000,005 612 000,005 612 000,00 
  XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych szt.5 612 000,005 612 000,005 612 000,005 612 000,00 
  XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)-1,57-1,81-0,39-0,40 
  XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)-1,57-1,81-0,39-0,40 
  XIV. Aktywa72 914,0059 513,0017 587,0013 171,00 
  XV. Zobowiązania długoterminowe3 130,003 509,00755,00777,00 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe52 938,0026 218,0012 769,005 802,00 
  XVII. Kapitał własny16 846,0029 786,004 063,006 592,00 
  XVIII. Kapitał podstawowy2 806,002 806,00677,00621,00 
  XIX. Liczba akcji szt5 612 000,005 612 000,005 612 000,005 612 000,00 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)2,945,230,711,16 
 Dane dotyczące skróconego spawozdania finansowego     
  XXI. Przychody ze sprzedaży41 944,0035 051,0010 475,007 757,00 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 332,00-10 111,00-2 081,00-2 238,00 
  XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-8 194,00-10 245,00-2 046,00-2 267,00 
  XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-7 526,00-9 719,00-1 880,00-2 151,00 
  XXV. Zysk (strata) netto-7 526,00-9 719,00-1 880,00-2 151,00 
  XXVI. Środki pieniężne z działalności operacyjnej-4 886,00-1 937,00-1 220,00-429,00 
  XXVII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej-134,00-3 564,00-33,00-789,00 
  XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej3 356,004 270,00838,00945,00 
  XXIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 664,00-1 231,00-416,00-272,00 
  XXX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych szt.5 612 000,005 612 000,005 612 000,005 612 000,00 
  XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych szt.5 612 000,005 612 000,005 612 000,005 612 000,00 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)-1,34-1,73-0,33-0,38 
  XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)-1,34-1,73-0,33-0,38 
  XXXIV. Aktywa68 985,0055 845,0016 640,0012 494,00 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania52 815,0027 507,0012 739,006 154,00 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe447,001 375,00108,00308,00 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe45 704,0022 319,0011 024,004 994,00 
  XXXVIII. Kapitał własny16 170,0028 338,003 900,006 340,00 
  XXXIX. Kapitał podstawowy2 806,002 806,00677,00628,00 
  XL. Liczba akcji szt5 612 000,005 612 000,005 612 000,005 612 000,00 
  XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)2,885,050,691,13 
       
 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu:
-kurs na dzień 30.06.2009 roku wynosił 1 EURO = 4,4696 PLN (tabela nr 125/A/NBP/2009 z dnia 30.06.2009).
-kurs na dzień 30.06.2010 roku wynosił 1 EURO = 4,1458 PLN (tabela nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
-kurs średni w okresie 01.01.2009 – 30.06.2009 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,5184 PLN.
-kurs średni w okresie 01.01.2010 – 30.06.2010 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,0042 PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »