Reklama

PULAWY (ZAP): Skonsolidowany raport półroczny ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze / 2009półrocze / 2010półrocze / 2009 
 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej1 097 058,00898 409,00273 956,00215 813,00 
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej111 157,0038 444,0027 758,009 235,00 
  III. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej-23 118,00-57 517,00-5 773,00-13 817,00 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-21 272,00-48 215,00-5 312,00-11 582,00 
  V. Całkowity dochód za rok obrotowy-21 410,00-48 410,00-5 346,00-11 629,00 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-21 400,00-47 998,00-5 344,00-11 530,00 
  VII. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców nie posiadających kontroli-10,00-412,00-2,00-99,00 
  VIII. Ilość akcji (w szt.)19 115 000,0019 115 000,0019 115 000,0019 115 000,00 
  IX. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,12-2,51-0,28-0,60 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej112 742,0021 314,0028 154,005 120,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-116 156,00-20 584,00-29 006,00-4 945,00 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 758,00-851,00-439,00-204,00 
  XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-5 172,00-121,00-1 291,00-29,00 
 stan na 31.12.2010r. (patrz: od lewej kolumna I-sza oraz III-cia) stan na 30.06.2010r. (patrz: od lewej kolumna II-ga oraz IV-ta)     
  XIV. Aktywa trwałe1 294 694,001 233 000,00326 918,00297 409,00 
  XV. Aktywa obrotowe755 291,00821 896,00190 716,00198 248,00 
  XVI. Aktywa razem2 049 985,002 054 896,00517 634,00495 657,00 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe109 284,00114 100,0027 595,0027 522,00 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe326 673,00286 243,0082 487,0069 044,00 
  XIX. Kapitał własny1 614 028,001 654 553,00407 552,00399 091,00 
 JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XX. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej1 094 553,00895 832,00273 331,00215 194,00 
  XXI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej104 896,0037 556,0026 195,009 022,00 
  XXII. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej-26 196,00-54 559,00-6 542,00-13 106,00 
  XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-24 265,00-46 022,00-6 059,00-11 055,00 
  XXIV. Całkowity dochód za rok obrotowy-24 403,00-46 217,00-6 094,00-11 102,00 
  XXV. Ilość akcji (w szt.)19 115 000,0019 115 000,0019 115 000,0019 115 000,00 
  XXVI. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,28-2,42-0,32-0,58 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej109 971,0021 157,0027 462,005 082,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-116 853,00-20 389,00-29 180,00-4 898,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-342,00-365,00-86,00-88,00 
  XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-7 224,00403,00-1 804,0097,00 
 stan na 31.12.2010r. (patrz: od lewej kolumna I-sza oraz III-cia) stan na 30.06.2010r. (patrz: od lewej kolumna II-ga oraz IV-ta)     
  XXXI. Aktywa trwałe1 287 203,001 226 242,00325 027,00295 779,00 
  XXXII. Aktywa obrotowe745 791,00813 219,00188 317,00196 155,00 
  XXXIII. Aktywa razem2 032 994,002 039 461,00513 343,00491 934,00 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe105 760,00110 660,0026 705,0026 692,00 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe325 748,00283 797,0082 253,0068 454,00 
  XXXVI. Kapitał własny1 601 486,001 645 004,00404 385,00396 788,00 
       
 

Reklama

Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:

- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego, tj.:
za okres od 01.07.2010r. do 31.12.2010 - kurs 4,0045,
za okres od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. - kurs 4,1629,

- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs euro określony przez Prezesa NBP, tj.:
na dzień 31.12.2010r. - kurs 3,9603,
na dzień 30.06.2010r. - kurs 4,1458.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »