Reklama

PULAWY (ZAP): Skonsolidowany raport półroczny ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej1 817 167,001 097 058,00421 323,00273 956,00 
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej478 159,00111 157,00110 865,0027 758,00 
  III. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej299 076,00-23 118,0069 343,00-5 773,00 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej235 863,00-21 272,0054 687,00-5 312,00 
  V. Całkowity dochód za rok obrotowy235 633,00-21 410,0054 633,00-5 346,00 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej236 045,00-21 400,0054 729,00-5 344,00 
  VII. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców nie posiadających kontroli-412,00-10,00-96,00-2,00 
  VIII. Ilość akcji (w szt.)19 115 000,0019 115 000,0019 115 000,0019 115 000,00 
  IX. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)12,35-1,122,86-0,28 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej388 327,00112 742,0090 036,0028 154,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-137 417,00-116 156,00-31 861,00-29 006,00 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 385,00-1 758,00-553,00-439,00 
  XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów248 525,00-5 172,0057 622,00-1 291,00 
 stan na 31.12.2011r. (patrz: od lewej kolumna I-sza oraz III-cia) stan na 30.06.2011r. (patrz: od lewej kolumna II-ga oraz IV-ta)     
  XIV. Aktywa trwałe1 592 687,001 500 425,00360 597,00376 367,00 
  XV. Aktywa obrotowe1 235 709,00998 499,00279 775,00250 464,00 
  XVI. Aktywa razem2 828 396,002 498 924,00640 372,00626 831,00 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe132 638,00131 703,0030 030,0033 036,00 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe602 889,00440 024,00136 499,00110 376,00 
  XIX. Kapitał własny2 092 869,001 927 197,00473 843,00483 419,00 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XX. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej1 676 414,001 094 553,00388 689,00273 331,00 
  XXI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej444 541,00104 896,00103 070,0026 195,00 
  XXII. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej312 740,00-26 196,0072 511,00-6 542,00 
  XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej250 254,00-24 265,0058 023,00-6 059,00 
  XXIV. Całkowity dochód za rok obrotowy250 024,00-24 403,0057 970,00-6 094,00 
  XXV. Ilość akcji (w szt.)19 115 000,0019 115 000,0019 115 000,0019 115 000,00 
  XXVI. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)13,08-1,283,03-0,32 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej332 992,00109 971,0077 206,0027 462,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-116 763,00-116 853,00-27 072,00-29 180,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-543,00-342,00-126,00-86,00 
  XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów215 686,00-7 224,0050 008,00-1 804,00 
 stan na 31.12.2011r. (patrz: od lewej kolumna I-sza oraz III-cia) stan na 30.06.2011r. (patrz: od lewej kolumna II-ga oraz IV-ta)     
  XXXI. Aktywa trwałe1 478 503,001 498 779,00334 745,00375 954,00 
  XXXII. Aktywa obrotowe1 220 701,00863 563,00276 377,00216 616,00 
  XXXIII. Aktywa razem2 699 204,002 362 342,00611 122,00592 570,00 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe107 658,00110 328,0024 375,0027 675,00 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe559 526,00400 057,00126 681,00100 350,00 
  XXXVI. Kapitał własny2 032 020,001 851 957,00460 066,00464 545,00 
       
 

Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:
- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego, tj.:
za okres od 01.07.2011r. do 31.12.2011 - kurs 4,3130,
za okres od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. - kurs 4,0045,
- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs euro określony przez Prezesa NBP, tj.:
na dzień 31.12.2011r. - kurs 4,4168,
na dzień 30.06.2011r. - kurs 3,9866.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »