POLICE (PCE): Skonsolidowany raport półroczny ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze / 2009półrocze / 2010półrocze / 2009 
 WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA I PÓŁROCZE 2010r.     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów922 349,00873 385,00230 345,00193 295,00 
  II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej-30 894,00-208 690,00-7 715,00-46 187,00 
  III. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem-24 139,00-251 224,00-6 028,00-55 600,00 
  IV. Zysk ( strata ) netto-22 392,00-228 432,00-5 592,00-50 556,00 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariusza jednostki dominującej-22 062,00-228 171,00-5 510,00-50 498,00 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałowcom mniejszościowym-330,00-261,00-82,00-58,00 
  VII. Ilość akcji (w szt.)75 000 000,0075 000 000,0075 000 000,0075 000 000,00 
  VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)-0,30-3,05-0,07-0,67 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-82 951,00-11 030,00-20 716,00-2 441,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 651,00-32 046,00-1 411,00-7 092,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej168 083,00-16 066,0041 977,00-3 556,00 
  XII. Przepływy pieniężne netto, razem79 481,00-59 142,0019 850,00-13 089,00 
  XIII. Aktywa trwałe819 501,00841 178,00197 670,00204 756,00 
  XIV. Aktywa obrotowe501 161,00416 483,00120 884,00101 378,00 
  XV. Zobowiązania długoterminowe143 939,00142 110,0034 719,0034 592,00 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe660 164,00576 669,00159 237,00140 370,00 
  XVII. Kapitał własny516 559,00538 882,00124 598,00131 172,00 
  XVIII. Kapitał zakładowy750 000,00750 000,00180 906,00182 562,00 
  XIX. Kapitał mniejszości5 507,005 768,001 328,001 404,00 
  XX. Ilość akcji ( w szt.)75 000 000,0075 000 000,0075 000 000,0075 000 000,00 
 WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2010r.     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów922 069,00873 413,00230 275,00193 301,00 
  XXII. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej-21 873,00-210 533,00-5 463,00-46 595,00 
  XXIII. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem-18 995,00-256 182,00-4 744,00-56 698,00 
  XXIV. Zysk ( strata ) netto-18 117,00-232 045,00-4 524,00-51 356,00 
  XXV. Ilość akcji (w szt.)75 000 000,0075 000 000,0075 000 000,0075 000 000,00 
  XXVI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)-0,24-3,09-0,06-0,68 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-77 868,00-10 201,00-19 447,00-2 258,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 661,00-31 838,00-1 664,00-7 046,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej167 841,00-15 865,0041 916,00-3 511,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto, razem83 312,00-57 904,0020 805,00-12 815,00 
  XXXI. Aktywa trwałe790 119,00808 593,00190 583,00196 824,00 
  XXXII. Aktywa obrotowe481 745,00393 991,00116 201,0095 904,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe111 141,00109 086,0026 808,0026 553,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe659 862,00574 520,00159 164,00139 847,00 
  XXXV. Kapitał własny500 861,00518 978,00120 812,00126 327,00 
       
 

ZASTOSOWANE KURSY WALUT

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pienieżnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 30.06.2010 r. wynosił: 1 EUR = 4,1458 PLN (tabela 125/A/NBP/2010)
kurs na 31.12.2009 r. wynosił: 1 EUR = 4,1082 PLN (tabela 255/A/NBP/2010)
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.- 06.2010 r. wynosił 1 EUR = 4,0042 PLN
kurs średni w okresie 01.- 06.2009 r. wynosił 1 EUR = 4,5184 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »