POLICE (PCE): Skonsolidowany raport półroczny ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Wybrane dane finansowe - sprawozdanie skonsolidowane za I półrocze 2011     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 289 642,00922 349,00325 068,00230 345,00 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej125 804,00-30 894,0031 710,00-7 715,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem118 766,00-24 139,0029 936,00-6 028,00 
  IV. Zysk (strata) netto115 341,00-22 392,0029 073,00-5 592,00 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariusza jednostki dominującej115 448,00-22 062,0029 100,00-5 510,00 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałowcom mniejszościowym-107,00-330,00-27,00-82,00 
  VII. Ilość akcji (w szt.)75 000 000,0075 000 000,0075 000 000,0075 000 000,00 
  VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,53-0,300,38-0,07 
  IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający jednostce dominującej (w zł/EUR)1,54-0,290,39-0,07 
 Przepływy pieniężne netto     
  X. z działalności operacyjnej110 942,00-76 733,0027 964,00-19 163,00 
 Przepływy pieniężne netto     
  XI. z działalności inwestycyjnej-17 881,00-11 869,00-4 507,00-2 964,00 
 Przepływy pieniężne netto     
  XII. z działalności finansowej-73 907,00168 083,00-18 629,0041 977,00 
  XIII. Przepływy pieniężne netto razem19 154,0079 481,004 828,0019 850,00 
  XIV. Aktywa trwałe793 976,00825 875,00199 161,00208 538,00 
  XV. Aktywa obrotowe497 948,00483 409,00124 906,00122 064,00 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe130 406,00136 300,0032 711,0034 417,00 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe482 066,00608 798,00120 922,00153 725,00 
  XVIII. Kapitał własny679 452,00564 186,00170 434,00142 460,00 
  XIX. Kapitał zakładowy750 000,00750 000,00188 130,00189 380,00 
  XX. Udziały niekontrolujące3 456,003 638,00867,00919,00 
  XXI. Ilość akcji (w szt.)75 000 000,0075 000 000,0075 000 000,0075 000 000,00 
 Wybrane dane finansowe - sprawozdanie jednostkowe za I półrocze 2011     
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 286 881,00922 069,00324 372,00230 274,00 
  XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej134 380,00-21 873,0033 872,00-5 462,00 
  XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem123 488,00-18 995,0031 126,00-4 744,00 
  XXIV. Zysk (strata) netto119 550,00-18 117,0030 134,00-4 524,00 
  XXV. Ilość akcji (w szt.)75 000 000,0075 000 000,0075 000 000,0075 000 000,00 
  XXVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,59-0,240,40-0,06 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej102 399,00-77 868,0025 811,00-19 447,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 116,00-6 661,00-2 298,00-1 664,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-73 621,00167 841,00-18 557,0041 916,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto, razem19 662,0083 312,004 956,0020 805,00 
  XXXI. Aktywa trwałe763 273,00790 897,00191 460,00199 706,00 
  XXXII. Aktywa obrotowe483 997,00475 181,00121 406,00119 986,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe101 014,00106 656,0025 339,0026 931,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe472 808,00605 524,00118 599,00152 899,00 
  XXXV. Kapitał własny673 448,00553 898,00168 928,00139 863,00 
       
 

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 30.06.2011 r. wynosił: 1 EUR = 3,9866 PLN (tabela nr 125/A/NBP/2011)
kurs na 31.12.2010 r. wynosił: 1 EUR = 3,9603 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2010)
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.- 06.2011 r. wynosił: 1 EUR = 3,9673 PLN
kurs średni w okresie 01.-06.2010 r. wynosił: 1 EUR = 4,0042 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | zakład chemiczny | Police | Police SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »