Reklama

PGFGROUP (PGV): Skonsolidowany raport półroczny ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 774,009 434,002 212,002 356,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-905,00-539,00-228,00-135,00 
  III. Zysk (strata) brutto-923,00-618,00-233,00-154,00 
  IV. Zysk (strata) netto-859,00-589,00-217,00-147,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 028,0036,00259,009,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej700,0082,00176,0020,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-758,00-138,00-191,00-34,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem970,00-20,00244,00-5,00 
  IX. Aktywa, razem96 315,00102 756,0024 160,0024 786,00 
  X. Zobowiązania długoterminowe13 226,0014 484,003 318,003 494,00 
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe4 279,003 499,001 073,00844,00 
  XII. Kapitał własny78 810,0084 773,0019 769,0020 448,00 
  XIII. Kapitał zakładowy20 500,0020 500,005 142,004 945,00 
  XIV. Liczba akcji (w szt.)20 499 539,0020 499 539,0020 499 539,0020 499 539,00 
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,04-0,03-0,01-0,01 
  XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,844,140,961,00 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 958,004 328,00998,001 081,00 
  XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej371,00229,0094,0057,00 
  XIX. Zysk (strata) brutto3 553,00407,00896,00102,00 
  XX. Zysk (strata) netto3 887,00385,00980,0096,00 
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej638,00371,00161,0093,00 
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej351,00-375,0088,00-94,00 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-149,0079,00-38,0020,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem840,0075,00212,0019,00 
  XXV. Aktywa, razem24 950,0026 207,006 258,006 321,00 
  XXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 380,001 596,001 851,00385,00 
  XXVII. Zobowiązania długoterminowe74,00255,0019,0062,00 
  XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe732,00940,00184,00227,00 
  XXIX. Kapitał własny17 570,0024 611,004 407,005 936,00 
  XXX. Kapitał zakładowy20 500,0020 500,005 142,004 945,00 
  XXXI. Liczba akcji (w szt.)20 499 539,0020 499 539,0020 499 539,0020 499 539,00 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,190,020,050,00 
  XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,861,200,220,29 
       
 

Informacje finansowe podlegające przeliczeniu na dzień 30.06.2011 r. na euro, przeliczone zostały według następujących zasad:
Ustalenie kursu wymiany złotego w stosunku do euro (zgodnie z rozdz. 4 § 89 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
Pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu ustalonego przez NBP w dniu 30.06.2011 r., czyli 3,9866.
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, czyli 3,9673 (suma kursów na ostatni dzień każdego miesiąca, podzielona przez 6 miesięcy 23,8038 : 6 = 3,9673).
Analogicznie jak wyżej przeliczono na euro dane na 30.06.2010 r., czyli pozycje bilansu 4,1458 a pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 4,0042.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »