Reklama

KOGENERA (KGN): Skonsolidowany raport półroczny ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.06.2012 i 01.01-30.06.2011 (dane przekształcone)     
  I. Przychody ze sprzedaży569 402548 852134 784138 344 
  II. Przychody z tytułu rekompensat KDT9 6635 8342 2871 471 
  III. Zysk na działalności operacyjnej104 251121 07624 67730 518 
  IV. Zysk przed opodatkowaniem97 057113 44622 97428 595 
  V. Zysk netto na działalności kontynuowanej75 84987 80817 95422 133 
  VI. Strata netto na działalności zaniechanej(1 167)(4 181)(276)(1 054) 
  VII. Zysk netto74 68283 62717 67821 079 
  VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej73 73284 52517 45321 305 
  IX. Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym950(898)225(226) 
  X. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł / EUR)4,955,671,171,43 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.06.2012 i 01.01-30.06.2011     
  XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej273 392252 25964 71563 585 
  XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(40 252)(61 580)(9 528)(15 522) 
  XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(128 871)(205 837)(30 505)(51 883) 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2012 i 31.12.2011 (dane przekształcone)     
  XIV. Aktywa trwałe1 366 6621 385 872320 715313 773 
  XV. Aktywa obrotowe433 236454 167101 668102 828 
  XVI. Aktywa przeznaczone do sprzedaży-39 142-8 862 
  XVII. Aktywa razem1 799 8981 879 181422 383425 463 
  XVIII. Zobowiązania długoterminowe264 544361 74162 08181 901 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe433 733414 274101 78493 796 
  XX. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży-9 641-2 183 
  XXI. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej1 096 9101 089 139257 412246 590 
  XXII. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących4 7114 3861 106993 
  XXIII. Kapitał własny razem1 101 6211 093 525258 518247 583 
  XXIV. Liczba akcji (w tys. szt.)14 90014 90014 90014 900 
  XXV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)73,9373,3917,3516,62 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.06.2012 i 01.01-30.06.2011     
  XXVI. Przychody ze sprzedaży338 666333 59280 16684 085 
  XXVII. Zysk na działalności operacyjnej27 21153 8946 44113 585 
  XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem84 909103 08720 09925 984 
  XXIX. Zysk netto77 00592 26418 22823 256 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.06.2012 i 01.01-30.06.2011     
  XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej146 274151 15534 62538 100 
  XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(27 646)1 689(6 544)426 
  XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(116 932)(163 903)(27 679)(41 313) 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2012 i 31.12.2011     
  XXXIII. Aktywa trwałe1 072 0851 080 294251 586244 588 
  XXXIV. Aktywa obrotowe232 749266 17654 62060 263 
  XXXV. Aktywa przeznaczone do sprzedaży-21 290-4 820 
  XXXVI. Aktywa razem1 304 8341 367 760306 206309 671 
  XXXVII. Zobowiązania długoterminowe129 252129 90830 33229 411 
  XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe232 747306 31354 61969 352 
  XXXIX. Kapitał własny942 835931 539221 255210 908 
       
 

Reklama

Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 czerwca 2012 roku - 4,2613
- pozycje sprawozdań: z rachunku zysków i strat, z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku - 4,2246
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku -4,4168
- pozycje sprawozdań: z rachunku zysków i strat, z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku - 3,9673

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Kogeneracja SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »