Reklama

ZUE (ZUE): Skonsolidowany raport półroczny ZUE SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
  I. Przychody ze sprzedaży206 996,0091 547,0052 175,0022 863,00 
  II. Zysk z działalności operacyjnej5 616,004 526,001 416,001 130,00 
  III. Zysk brutto5 680,001 447,001 432,00361,00 
  IV. Zysk netto4 570,001 134,001 152,00283,00 
  V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej4 500,001 072,001 134,00268,00 
  VI. Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach)22 000 000,0016 000 000,0022 000 000,0016 000 000,00 
  VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-21 063,00-27 802,00-5 309,00-6 943,00 
  VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-6 260,00-5 569,00-1 578,00-1 391,00 
  IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-26 120,003 497,00-6 584,00873,00 
  X. Przepływy netto razem-53 443,00-29 874,00-13 471,00-7 461,00 
  XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu53 675,0045 863,0013 553,0011 164,00 
  XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu232,0015 895,0058,003 834,00 
 Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2011 r. oraz na dzień 31.12.2010 r.     
  XIII. Aktywa razem391 323,00418 995,0098 160,00105 799,00 
  XIV. Kapitał podstawowy5 500,005 500,001 380,001 389,00 
  XV. Kapitał własny ogółem168 257,00163 688,0042 206,0041 332,00 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe49 419,0044 824,0012 396,0011 318,00 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe173 647,00210 483,0043 558,0053 149,00 
  XVIII. Zobowiązania ogółem223 066,00255 307,0055 954,0064 467,00 
       
 DANE JEDNOSTKOWE     
  XIX. Przychody ze sprzedaży156 172,0065 941,0039 365,0016 468,00 
  XX. Zysk z działalności operacyjnej6 006,005 002,001 514,001 249,00 
  XXI. Zysk brutto5 293,001 645,001 334,00411,00 
  XXII. Zysk netto3 852,001 344,00971,00336,00 
  XXIII. Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach)22 000 000,0016 000 000,0022 000 000,0016 000 000,00 
  XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 119,00-17 759,00-534,00-4 435,00 
  XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-5 200,00-2 569,00-1 311,00-641,00 
  XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-24 793,003 516,00-6 249,00878,00 
  XXVII. Przepływy netto razem-32 111,00-16 812,00-8 094,00-4 199,00 
  XXVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu32 204,0022 159,008 132,005 394,00 
  XXIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu94,005 346,0023,001 289,00 
 Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2011 r. oraz na dzień 31.12.2010 r.     
  XXX. Aktywa razem330 795,00347 540,0082 977,0087 756,00 
  XXXI. Kapitał podstawowy5 500,005 500,001 380,001 389,00 
  XXXII. Kapitał własny ogółem157 829,00153 977,0039 590,0038 880,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe31 032,0028 021,007 784,007 076,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe141 934,00165 542,0035 603,0041 800,00 
  XXXV. Zobowiązania ogółem172 966,00193 563,0043 387,0048 876,00 
       
 

Pozycje aktywów i pasywów, zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2011 roku wynoszącym 3,9866 (dane za I półrocze 2011 roku) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2010 roku wynoszącym 3,9603 (dane za 2010 rok). Środki pieniężne ich ekwiwalenty zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2011 rokuwynoszącym 3,9866 (dane za I półrocze 2011 roku) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2010 roku wynoszącym 4,1458 (dane za I półrocze 2010 roku).
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 3,9673 (dane za I półrocze 2011 roku) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,0042 (dane za I półrocze 2010 roku).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »