Reklama

ZUE (ZUE): Skonsolidowany raport półroczny ZUE SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
  I. Przychody ze sprzedaży233 903206 99655 36752 175 
  II. Zysk brutto na sprzedaży14 02314 0963 3203 553 
  III. Zysk z działalności operacyjnej3 8245 6169051 416 
  IV. Zysk brutto5 3325 6801 2621 432 
  V. Zysk netto4 1494 5709821 152 
  VI. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej4 1224 5009671 134 
  VII. Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach)22 000 00022 000 00022 000 00022 000 000 
  VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-29 012-21 063-6 867-5 309 
  IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej3 896-6 260922-1 578 
  X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej20 506-26 1204 854-6 584 
  XI. Przepływy netto razem-4 610-53 443-1 091-13 471 
  XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu48 39253 67510 95613 553 
  XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu43 75123210 26758 
 Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2012 r. oraz na dzień 31.12.2011 r.     
  XIV. Aktywa trwałe140 634136 74433 00330 960 
  XV. Aktywa obrotowe336 646289 72879 00165 597 
  XVI. Aktywa razem477 280426 472112 00496 557 
  XVII. Kapitał podstawowy5 5005 5001 2911 245 
  XVIII. Kapitał własny ogółem190 683185 35344 74841 965 
  XIX. Zobowiązania długoterminowe47 46643 55711 1399 862 
  XX. Zobowiązania krótkoterminowe239 131197 56256 11744 730 
  XXI. Zobowiązania ogółem286 597241 11967 25654 592 
       
 DANE JEDNOSTKOWE     
  XXII. Przychody ze sprzedaży166 792156 17239 48139 365 
  XXIII. Zysk brutto na sprzedaży10 48010 9362 4802 757 
  XXIV. Zysk z działalności operacyjnej4 6406 0061 0981 514 
  XXV. Zysk brutto5 6515 2931 3381 334 
  XXVI. Zysk netto4 4873 8521 062971 
  XXVII. Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach)22 000 00022 000 00022 000 00022 000 000 
  XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-32 760-2 119-7 754-534 
  XXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 506-5 200356-1 311 
  XXX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej21 428-24 7925 072-6 249 
  XXXI. Przepływy netto razem-9 826-32 111-2 326-8 094 
  XXXII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu19 72432 2044 4668 132 
  XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu9 869942 31623 
 Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2012 r. oraz na dzień 31.12.2011 r.     
  XXXIV. Aktywa trwałe126 390125 57929 66028 432 
  XXXV. Aktywa obrotowe242 854218 80056 99049 538 
  XXXVI. Aktywa razem369 244344 37986 65077 970 
  XXXVII. Kapitał podstawowy5 5005 5001 2911 245 
  XXXVIII. Kapitał własny ogółem177 182172 69541 57939 100 
  XXXIX. Zobowiązania długoterminowe28 62827 0066 7186 114 
  XL. Zobowiązania krótkoterminowe163 434144 67838 35332 756 
  XLI. Zobowiązania ogółem192 062171 68445 07138 870 
       
 

Pozycje aktywów i pasywów, zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2012 roku wynoszącym 4,2613 (dane za I półrocze 2012 roku) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2011 roku wynoszącym 4,4168 (dane za 2011 rok). Środki pieniężne ich ekwiwalenty zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2012 roku wynoszącym 4,2613 (dane za I półrocze 2012 roku) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2011 roku wynoszącym 3,9866 (dane za I półrocze 2011 roku).
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,2246 (dane za I półrocze 2012 roku) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 3,9673 (dane za I półrocze 2011 roku).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »