Reklama

ABPL (ABE): Skonsolidowany raport roczny AB Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2008200720082007 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 839 7383 003 828700 737828 140 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej76 50935 41218 8799 763 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem37 47822 5449 2486 215 
  IV. Zysk (strata) netto26 96917 1226 6554 720 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej148 929-4 51736 750-1 245 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 828-118 282-6 127-32 610 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-130 519122 399-32 20733 745 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-6 418-400-1 584-110 
  IX. Aktywa, razem673 012624 786150 575186 270 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania409 117423 14391 533126 153 
  XI. Zobowiązania długoterminowe6 06920 3251 3586 060 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe403 048402 81890 175120 094 
  XIII. Kapitał własny263 895201 64359 04260 117 
  XIV. Kapitał zakładowy15 95015 9503 5694 755 
  XV. Liczba akcji (w szt.)15 950 00215 950 00215 950 00215 950 002 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,691,260,420,35 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,68 0,41  
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,5512,643,703,77 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,45 3,68  
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
       
 

Reklama

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2008 – 30 czerwca 2008 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 3,3542 EUR/PLN.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2009 – 30 czerwca 2009 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,4696 EUR/PLN.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 3,6272 EUR/PLN.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0525 EUR/PLN.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 3,6272 EUR/PLN.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0525 EUR/PLN.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Dowiedz się więcej na temat: dzie | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »