Reklama

ATMGRUPA (ATG): Skonsolidowany Raport roczny ATM GRUPA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2012201120122011
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 109 915 115 200 26 336 27 825
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 337) 1 605 (1 279) 388
Zysk (strata) brutto (6 245) 2 710 (1 496) 655
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (5 015) 2 229 (1 202) 538
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (5 015) 2 229 (1 202) 538
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego (5 244) 1 633 (1 256) 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 334 23 437 3 195 5 661
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 635) (28 326) (7 101) (6 842)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 798 1 988 670 480
Przepływy pieniężne netto, razem (13 503) (2 901) (3 235) (701)
Aktywa razem 292 708 289 108 71 598 65 456
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 92 680 72 555 22 670 16 427
Zobowiązania długoterminowe 63 558 47 747 15 547 10 810
Zobowiązania krótkoterminowe 29 122 24 808 7 123 5 617
Kapitał własny 200 028 216 553 48 928 49 029
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 199 342 215 593 48 760 48 812
Kapitał zakładowy 8 600 8 600 2 104 1 947
Liczba akcji (w szt.) 86 000 000 86 000 000 86 000 000 86 000 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) 705 173 - 705 173 -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,061) 0,019 (0,015) 0,005
Rozwodniona liczba akcji 86 000 000 86 000 000 86 000 000 86 000 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,061) 0,019 (0,015) 0,005
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,32 2,51 0,57 0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,32 2,51 0,57 0,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,12 0,18 0,03 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,0882 4,4168
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1736 4,1401
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »