BANKBPH (BPH): Skonsolidowany raport roczny BANK BPH SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2009200820092008 
  I. Przychody z tytułu odsetek2 454 8762 110 952565 561597 648 
  II. Przychody z tytułu prowizji942 445764 900217 123216 557 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem376297 6968784 283 
  IV. Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Banku52 806321 18612 16690 933 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej425 283-7 338 80897 978-2 077 746 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-171 146948 888-39 429268 647 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-220 1977 998 588-50 7302 264 542 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem33 9401 608 6687 819455 442 
  IX. Aktywa razem35 214 89336 677 5228 571 8558 790 510 
  X. Zobowiązania wobec Banku Centralnego048 386011 597 
  XI. Zobowiązania wobec banków778 581669 671189 519160 500 
  XII. Zobowiązania wobec klientów10 124 69510 317 3402 464 5092 472 759 
  XIII. Kapitał własny4 389 5224 358 9491 068 4781 044 710 
  XIV. Kapitał mniejszości99 75290 86324 28121 777 
  XV. Kapitał podstawowy383 340143 58193 31134 412 
  XVI. Liczba akcji76 667 91176 667 91176 667 91176 667 911 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)*57,2556,8513,9413,63 
  XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)*57,2556,8513,9413,63 
  XIX. Współczynnik wypłacalności (%)12,6611,1812,6611,18 
  XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Banku (w zł / EUR)*0,694,190,161,19 
  XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy spółki (w zł / EUR)*0,694,190,161,19 
  XXII. Wypłacona za poprzedni rok dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
 

W związku z połączeniem Banku BPH S.A. z GE Money Bankiem S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku BPH za rok 2009 jest kontynuacją skonsolidowanych wartości księgowych GE Money Banku. Szczegóły transakcji połączenia prawnego oraz przekształceń danych porównawczych zostały zaprezentowane w Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Banku BPH w nocie 1 - Połączenie jednostek gospodarczych oraz w nocie - Znaczące zasady rachunkowości w punkcie x) „Dane porównawcze”.
Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących zasad:
-wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EUR wyrażonego w złotych, obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez NBP: na 31.12.2009 r. – 4, 1082; na 31.12.2008 r. – 4,1724,
-wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk za okres na jedną akcję – według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca: 2009 r. – 4, 3406; 2008 r. – 3,5321.
*W związku z przekształceniem danych porównawczych, dla zachowania porównywalności wskaźników, w celu wyliczenia zysku oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą, jak również wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję użyto zwiększonej w wyniku połączenia Banku BPH i GE Money Banku liczby akcji na dzień 31 grudnia 2009 roku.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | bank | Bank BPH SA | Bank BPH | Bank BPH SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »