Reklama

COGNOR (COG): Skonsolidowany raport roczny COGNOR S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2010200920102009 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 148 157948 968286 724218 626 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej(84 483)(109 631)(21 098)(25 257) 
  III. Zysk (strata) brutto(95 305)(66 576)(23 800)(15 338) 
  IV. Zysk (strata) netto(94 240)(55 113)(23 534)(12 697) 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 49315 7438723 627 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej24 37128 8686 0866 651 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(31 945)(74 311)(7 977)(17 120) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem(3 564)(7 644)(890)(1 761) 
  IX. Aktywa, razem513 261621 702129 602151 332 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania328 447337 40882 93582 130 
  XI. Zobowiązania długoterminowe8 544103 2342 15725 129 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe92 983234 17423 47957 002 
  XIII. Kapitał własny184 814284 29446 66769 202 
  XIV. Kapitał zakładowy132 444102 37433 44324 919 
  XV. Liczba akcji (w tys. zł.)66 22251 187-- 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)(1,53)**(0,87)****(0,38)(0,20) 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)(1,41)**(0,66)****(0,35)(0,15) 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,79***5,55*****0,701,35 
  XIX. Rozwodniona wartość na jedną akcję (w zł/EURO)2,79***4,29*****0,701,04 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)---- 
       
 

Reklama

* Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2009 r. natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

 
 

** na 31.12.2010 liczba akcji użyta do wyliczenia zysku (straty) na jedną akcję wynosiła 61 403 tys. sztuk, a do wskaźnika rozwodnionego 66 222 tys. szt

 
 

*** na 31.12.2010 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk

 
 

****na 31.12.2009 liczba akcji użyta do wyliczenia zysku (straty) na jedną akcję wynosiła 40 491 tys. sztuk, a do wskaźnika rozwodnionego 53 723 tys. szt

 
 

***** na 31.12.2009 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 51 187 tys. sztuk, a do wskaźnika rozwodnionego 66 222 tys. sztuk

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Cognor SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »