Reklama

CYFRPLSAT (CPS): Skonsolidowany raport roczny CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2012201120122011 
 Skonsolidowany rachunek zysków i strat     
  I. Przychody od klientów indywidualnych1.734.7981.594.872414.528381.092 
  II. Przychody z reklamy i sponsoringu852.580634.204203.723151.542 
  III. Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych93.66061.08922.38014.597 
  IV. Przychody ze sprzedaży sprzętu18.77016.5464.4853.954 
  V. Pozostałe przychody ze sprzedaży78.40759.21418.73514.149 
  VI. Przychody ze sprzedaży2.778.2152.365.925663.851565.335 
  VII. Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów(1.530.301)(1.396.237)(365.663)(333.629) 
  VIII. Koszty sprzedaży(247.073)(243.493)(59.038)(58.182) 
  IX. Koszty ogólne i administracyjne(194.289)(159.891)(46.425)(38.206) 
  X. Koszty operacyjne(1.971.663)(1.799.621)(471.126)(430.017) 
  XI. Pozostałe przychody/koszty operacyjne(17.373)(6.004)(4.151)(1.435) 
  XII. Zysk z działalności operacyjnej789.179560.300188.573133.883 
  XIII. Zyski i straty z działalności inwestycyjnej14.353(15.006)3.430(3.586) 
  XIV. Koszty finansowe(110.782)(355.392)(26.471)(84.920) 
  XV. Zysk z udziału w jednostce współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności2.8972.164692517 
  XVI. Zysk / (strata) brutto695.647192.066166.22445.894 
  XVII. Podatek dochodowy(97.349)(31.876)(23.261)(7.617) 
  XVIII. Zysk / (strata) netto598.298160.190142.96238.277 
  XIX. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w tysiącach)1,720,490,410,12 
 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych     
  XX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej781.367347.046186.70782.926 
  XXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(133.431)(2.426.751)(31.883)(579.869) 
  XXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(653.347)2.327.429(156.116)556.136 
  XXIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(5.411)247.724(1.293)59.193 
 Inne skonsolidowane dane finansowe     
  XXIV. Amortyzacja i utrata wartośći243.066174.88058.08041.787 
  XXV. Wynik EBITDA(1)1.032.245735.180246.654175.670 
  XXVI. Marża wyniku EBITDA37,2%31,1%37,2%31,1% 
  XXVII. Marża operacyjna28,4%23,7%28,4%23,7% 
  XXVIII. Wydatki inwestycyjne(2)91.17765.67421.78715.693 
 Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2011     
  XXIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty270.354277.53466.13067.887 
  XXX. Aktywa5.561.3455.348.5481.360.3411.308.289 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe2.026.1622.484.080495.612607.622 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe1.066.780968.425260.941236.883 
  XXXIII. Kapitał własny2.468.4031.896.043603.787463.784 
  XXXIV. Kapitał zakładowy13.93413.9343.4083.408 
       
 

(1) EBITDA definiujemy, jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, zyskami i stratami z działalności inwestycyjnej, kosztami finansowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek stowarzyszonych. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/ (stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający płynność spółek mediowych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki.

(2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1850 złotych za 1 euro, stanowiącym roczny kurs średni za 2012 rok, podany przez NBP.

Dane ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,0882 złotych za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku).

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »