Reklama

DSS (DSS): Skonsolidowany raport roczny DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
 Rachunek zysków i strat     
  I. Przychody ze sprzedaży588 468127 323142 13931 796 
  II. Strata z działalności operacyjnej(365 529)(798)(88 290)(199) 
  III. Strata brutto(453 936)(19 059)(109 644)(4 760) 
  IV. Strata netto(435 426)(15 004)(105 173)(3 747) 
       
  V. EBITDA*(151 348)19 883(36 557)4 965 
  VI. Marża EBITDA**-26%16%-26%16% 
       
  VII. Średnia ważona liczba akcji12 927 7096 869 44212 927 7096 869 442 
  VIII. Strata netto na jedną akcję (w zł)(33,68)2,18(8,14)(0,55) 
       
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  IX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(100 093)(4 583)(24 176)(1 144) 
  X. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(80 657)(21 795)(19 482)(5 443) 
  XI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej133 69582 72732 29220 659 
  XII. Przepływy pieniężne netto(47 055)56 349(11 366)14 072 
       
 Bilans     
       
  XIII. Aktywa trwałe397 848531 42290 076134 187 
  XIV. Aktywa obrotowe151 218112 90534 23728 509 
       
  XV. Kapitał własny(234 196)202 667(53 024)51 175 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe48 31965 73710 94016 599 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe734 943375 923166 39794 923 
       
 Kurs EUR/PLN***     
       
  XVIII. - dla danych bilansowych4,41683,9603   
  XIX. - dla danych rachunku zysków i strat4,14014,0044   
       
 

Reklama

* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) netto określona zgodnie z MSSF przed amortyzacją, odpisami z tytułu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przychodami (kosztami) z działalności inwestycyjnej i finansowej oraz podatkiem dochodowym. EBITDA nie jest wskaźnikiem zdefiniowanym w MSSF a sposób jego wyliczenia może być różny w zależności od przyjętej metodologii

** Marża EBITDA została obliczona jako iloraz EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży

*** Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »