EKOEXPORT (EEX): Skonsolidowany Raport roczny EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
Przychody ze sprzedaży33 98025 534,979646015,7
Koszt własny sprzedaży2797620873,865574917,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży60044661,114071098,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5987-4647,5-1403-1094,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-23968-7045,5-5617-1659,8
Zysk (strata) netto-22880-7436,8-5362-1752,0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zł/EUR)-1,88-0,64-0,44-0,15
Suma całkowitych dochodów-22880-7436,8-5362-1752,0
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-24661206,-578284,1
Środki pieniężne netto (wydane)/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną5037-1253,91180-295,4
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-2558122,6-59928,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego242228,85753,9
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 31.12.2017na 31.12.2017
Aktywa trwałe5603180251,61303019240,8
Aktywa obrotowe1741013574,540493254,6
Aktywa razem7344193826,11707922495,4
Kapitał własny4312065652,91002815740,7
Kapitał akcyjny12181218283292
Zobowiązania długoterminowe811516850,318874040,0
Zobowiązania krótkoterminowe2220611322,951642714,7
Pasywa razem7344193826,11707922495,4
POZOSTAŁE
Liczba akcji12177062115500781217706211550078
Liczba akcji przyjęta do rozwodnionego zysku12177062115500781217706211550078
Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,88-0,64-0,44-0,15
Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,88-0,64-0,44-0,15
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)3,545,680,821,36
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)3,545,680,821,36
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »