Reklama

ENEA (ENA): Skonsolidowany raport roczny ENEA S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody ze sprzedaży netto9 688 9497 836 8752 340 2691 957 066 
  II. Zysk/strata z działalności operacyjnej844 224711 964203 914177 795 
  III. Zysk/strata przed opodatkowaniem987 374813 216238 490203 081 
  IV. Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego792 521639 381191 426159 670 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 410 0511 275 667340 584318 566 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(855 937)(1 067 613)(206 743)(266 610) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(235 380)(210 970)(56 854)(52 685) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem318 734(2 916)76 987(728) 
  IX. Średnioważona liczba akcji (w szt.)441 442 578441 442 578441 442 578441 442 578 
  X. Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję)1,801,450,430,36 
  XI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR)1,801,450,430,36 
  XII. Aktywa razem13 699 89412 836 7053 101 7693 241 347 
  XIII. Zobowiązania razem3 220 1322 960 234729 064747 477 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe1 447 7831 373 976327 790346 937 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe1 772 3491 586 258401 274400 540 
  XVI. Kapitał własny10 479 7629 876 4712 372 7052 493 869 
  XVII. Kapitał zakładowy588 018588 018133 132148 478 
  XVIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR)23,7422,375,375,65 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR)23,7422,375,375,65 
       
 

Reklama

Powyższe dane finansowe za rok 2011 i 2010 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia

2011 r. – 4,4168 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2010 r. – 3,9603 PLN/EUR),

-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. – 4,1401 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. – 4,0044 PLN/EUR).

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Enea SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »