Reklama

GPW (GPW): Skonsolidowany Raport roczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2014201320142013
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
Przychody ze sprzedaży317 561283 76275 87767 603
Rynek finansowy 199 962 205 254 47 778 48 899
Rynek towarowy 114 453 75 995 27 347 18 105
Przychody pozostałe 3 146 2 513 752 599
Koszty działalności operacyjnej 181 600 166 224 43 391 39 601
Pozostałe przychody 1 256 3 224 300 768
Pozostałe koszty 1 861 2 126 445 506
Zysk z działalności operacyjnej 135 356 118 636 32 342 28 264
Przychody finansowe 10 360 10 917 2 475 2 601
Koszty finansowe 10 356 12 215 2 475 2 910
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 3 745 12 494 895 2 977
Zysk przed opodatkowaniem 139 105 129 832 33 237 30 931
Podatek dochodowy 26 819 16 289 6 408 3 881
Zysk netto za okres 112 286 113 543 26 829 27 050
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR)2,672,700,640,64
EBITDA[2]164 125144 35939 216 34 392
[1] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (bez udziału w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych)
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1852 w 2014 r. oraz 1 EUR = 4,1975 PLN w 2013 r.)
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
31.12.201431.12.201331.12.201431.12.2013
Aktywa trwałe 572 710 576 421 134 366 138 990
Rzeczowe aktywa trwałe 119 762 124 042 28 098 29 910
Wartości niematerialne 261 019 269 155 61 239 64 900
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 188 104 158 540 44 132 38 228
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 207 20 955 49 5 053
Pozostałe aktywa trwałe 3 618 3 729 849 899
Aktywa obrotowe 451 449 482 707 105 917 116 394
Należności handlowe oraz pozostałe należności 42 594 34 792 9 993 8 389
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 503 118 2 464 28
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 389 042 436 831 91 275 105 332
Pozostałe aktywa obrotowe 9 310 10 966 2 184 2 644
AKTYWA RAZEM 1 024 159 1 059 128 240 283 255 384
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 699 350 636 985 164 078 153 594
Udziały niekontrolujące 1 116 1 120 262 270
Zobowiązania długoterminowe 259 419 249 578 60 864 60 180
Zobowiązania krótkoterminowe 64 274 171 445 15 080 41 340
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 024 159 1 059 128 240 283 255 384
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2014 r. (1 EUR = 4,2623 PLN) oraz 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN)
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)51,7%50,9%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)42,6%41,8%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)16,8%19,0%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)34,9%38,3%
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »