GPW (GPW): Skonsolidowany Raport roczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
Przychody ze sprzedaży 310 862 327 890 71 258 78 369
Rynek finansowy 184 025 199 955 42 183 47 791
Przychody z obsługi obrotu 119 079 136 948 27 296 32 732
Przychody z obsługi emitentów 23 930 24 497 5 485 5 855
Przychody ze sprzedaży informacji 41 016 38 510 9 402 9 204
Rynek towarowy 124 927 125 193 28 637 29 922
Przychody z obsługi obrotu 60 857 62 552 13 950 14 951
Prowadzenie RŚP 24 907 24 166 5 709 5 776
Rozliczenia transakcji 39 163 38 475 8 977 9 196
Przychody pozostałe 1 910 2 743 438 656
Koszty działalności operacyjnej 150 155 174 391 34 419 41 682
Pozostałe przychody 1 736 1 962 398 469
Pozostałe koszty 4 553 2 151 1 044 514
Zysk z działalności operacyjnej 157 890 153 310 36 192 36 643
Przychody finansowe 12 950 9 941 2 968 2 376
Koszty finansowe 12 079 12 117 2 769 2 896
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 3 518 (1 530) 806 (366)
Zysk przed opodatkowaniem 162 279 149 604 37 199 35 757
Podatek dochodowy 31 145 28 062 7 139 6 707
Zysk netto za okres 131 134 121 542 30 059 29 050
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję [1] (w PLN, EUR) 3,12 2,89 0,72 0,69
EBITDA [2] 183 683 180 147 42 105 43 057
[1] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,3625 PLN w 2016 r. oraz 1 EUR = 4,1839 PLN w 2015 r.)
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
31 grudnia 201631 grudnia 201531 grudnia 201631 grudnia 2015
Aktywa trwałe 597 287 580 645 135 011 136 254
Rzeczowe aktywa trwałe 119 130 125 229 26 928 29 386
Wartości niematerialne 273 815 261 728 61 893 61 417
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 197 231 188 570 44 582 44 250
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 809 - 409 -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 288 282 65 66
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 5 014 4 836 1 133 1 135
Aktywa obrotowe 560 561 492 454 126 709 115 559
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 428 369 97 87
Należności handlowe oraz pozostałe należności 113 262 131 557 25 602 30 871
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 446 814 360 393 100 998 84 570
Pozostałe aktywa obrotowe 57 135 13 32
AKTYWA RAZEM 1 157 848 1 073 099 261 720 251 813
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 744 727 712 646 168 338 167 229
Udziały niekontrolujące 525 546 119 128
Zobowiązania długoterminowe 143 422 258 930 32 419 60 760
Zobowiązania krótkoterminowe 269 174 100 977 60 844 23 695
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 157 848 1 073 099 261 720 251 813
W przypadku danych w EUR Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2016 r. (1 EUR = 4,4240 PLN) oraz 31.12.2015 r. (1 EUR = 4,2615 PLN
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)59,1%54,9%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)50,8%46,8%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)18,0%17,3%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[3]/ Kapitał własny)33,1%34,3%
[3] Zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »