Reklama

GLCOSMED (GLC): Skonsolidowany Raport roczny GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży 313 003 226 655 71 532 54 161
Koszt własny sprzedanych wyrobów (207 664) (92 608) (47 458) (22 130)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (5 631) (84 595) (1 287) (20 215)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 263) 6 937 (746) 1 658
EBITDA 5 848 11 137 1 336 2 661
Zysk (strata) brutto (5 741) 5 407 (1 312) 1 292
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (6 704) 4 293 (1 532) 1 026
Całkowite dochody ogółem (6 185) 4 293 (1 413) 1 026
Całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego (5 095) 4 293 (1 164) 1 026
Akcjonariuszom niekontrolującym (1 090) - (249) -
Średnia ważona akcji zwykłych 78 852 637 35 533 311 78 852 637 35 533 311
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,401,870,770,44
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) (0,07)0,12 (0,02)0,03
Dane na dzień:31.12.201631.12.201531.12.201631.12.2015
Wartość firmy 87 279 - 19 729 -
Rzeczowe aktywa trwałe 124 853 59 837 28 222 14 041
Nieruchomości inwestycyjne - 538 - 126
Wartości niematerialne 105 240 1 854 23 788 435
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 127 730 707 171
Aktywa trwałe 320 499 62 959 72 446 14 774
Zapasy 42 669 21 883 9 645 5 135
Należności z tyt. dostaw i usług 53 712 51 290 12 141 12 036
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 1 454 213 329 50
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 8 364 7 033 1 891 1 650
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 111 3 635 1 155 853
Aktywa obrotowe razem 111 310 84 054 25 160 19 724
AKTYWA RAZEM 431 809 147 013 97 606 34 498
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 269 075 66 545 60 822 15 615
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym (1 335) - (302) -
Kapitał własny 267 740 66 545 60 520 15 615
Zobowiązania długoterminowe 48 035 32 296 10 858 7 579
Zobowiązania krótkoterminowe 116 034 48 172 26 228 11 304
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 431 809 147 013 97 606 34 498
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »