Reklama

JWWINVEST (JWW): Skonsolidowany Raport roczny JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Rzeczowe aktywa trwałe4 0091 564961354
Inwestycje długoterminowe744827178187
Pozostałe aktywa finansowe1 9212 835461641
Aktywa z tytułu podatku odroczonego1 695570406129
Aktywa trwałe razem8 6186 0052 0661 357
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności1 030972247220
Należności z tytułu umów budowlanych23 6372 5705 667581
Pozostałe aktywa finansowe3 2586378114
Rozliczenia międzyokresowe czynne2601756240
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych4 5211 4871 084336
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 24412 0871 0182 732
Aktywa obrotowe razem36 95017 7278 8594 007
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100264249
Kapitał zapasowy17 39518 1094 1714 093
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego-600-714-144-161
Razem kapitał własny17 91818 5404 2964 191
Pozostałe zobowiązania finansowe2 47629459466
Zobowiązania długoterminowe razem2 56040461491
Kredyty w rachunku bieżącym2 986554716125
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe66001580
Pozostale zobowiązania finansowe2 218497532112
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych63036415182
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania6 9321 6521 662373
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego1 17602820
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych7 2031 1421 727258
Rezerwy krótkoterminowe97131823372
Rozliczenia międzyokresowe bierne2 31426155559
Zobowiązania krótkoterminowe razem25 0904 7886 0151 082
Zobowiązania razem27 6505 1926 6291 174
SUMA BILANSOWA45 56823 73210 9255 364
Razem przychody z działalności operacyjnej58 67253 98913 82112 338
Razem koszty działalności operacyjnej-58 214-54 055-13 714-12 353
Amortyzacja-1 159-683-273-156
Pozostałe zyski/straty netto-566-313-133-72
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-108-379-25-87
Przychody finansowe95882220
Koszty finansowe-269-136-63-31
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-282-427-66-98
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-576-776-136-177
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 7827 032-2 0691 607
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 401858-566196
Środki pieniężne netto z działalności finansowej908-2 110214-482
Przepływy pieniężne netto, razem-10 2755 780-2 4201 321
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »