Reklama

JWWINVEST (JWW): Skonsolidowany Raport roczny JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20182018
Rzeczowe aktywa trwałe3 5204 009819961
Inwestycje długoterminowe18274442178
Pozostałe aktywa finansowe2 7051 921629461
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 7671 695643406
Aktywa trwałe razem9 3078 6182 1642 066
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności1 7781 030413247
Należności z tytułu umów budowlanych26 48423 6376 1595 667
Pozostałe aktywa finansowe2 6803 258623781
Rozliczenia międzyokresowe czynne2192605162
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych2 9424 5216841 084
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 4034 2443261 018
Aktywa obrotowe razem35 57436 9508 2738 859
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100256264
Kapitał zapasowy16 79517 3953 9064 171
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego1 770-600412-144
Razem kapitał własny19 66317 9184 5734 296
Pozostałe zobowiązania finansowe2 2742 476529594
Zobowiązania długoterminowe razem2 3572 560548614
Kredyty w rachunku bieżącym3 4912 986812716
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe685660159158
Pozostale zobowiązania finansowe7422 218173532
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych510630119151
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania5 1676 9321 2021 662
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego01 1760282
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych6 0527 2031 4071 727
Rezerwy krótkoterminowe30497171233
Rozliczenia międzyokresowe bierne5 9102 3141 374555
Zobowiązania krótkoterminowe razem22 86125 0905 3176 015
Zobowiązania razem25 21827 6505 8656 629
SUMA BILANSOWA44 88145 56810 43710 925
Razem przychody z działalności operacyjnej74 10958 67217 36813 821
Razem koszty działalności operacyjnej-71 357-58 214-16 723-13 714
Amortyzacja-1 241-1 159-291-273
Pozostałe zyski/straty netto-535-566-125-133
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 217-108520-25
Przychody finansowe54951322
Koszty finansowe-286-269-67-63
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 985-282465-66
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 759-576412-136
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-522-8 782-122-2 069
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-149-2 401-35-566
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 675908-627214
Przepływy pieniężne netto, razem-3 346-10 275-784-2 420
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »