Reklama

JWWINVEST (JWW): Skonsolidowany Raport roczny JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Rzeczowe aktywa trwałe2 5832 937571672
Inwestycje długoterminowe40245489104
Pozostałe aktywa finansowe2 6442 999584686
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 3432 286518523
Aktywa trwałe razem8 0198 7591 7712 003
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności6252 013138460
Należności z tytułu umów budowlanych16 84524 6993 7215 647
Pozostałe aktywa finansowe5521 327122303
Rozliczenia międzyokresowe czynne2162994868
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych2 6675 2695891 205
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 9893 2922 207753
Aktywa obrotowe razem30 89436 8996 8258 437
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100243252
Kapitał zapasowy23 86318 5675 2714 245
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego1 0674 6582361 065
Razem kapitał własny26 01224 3195 7465 560
Pozostałe zobowiązania finansowe1 6261 797359411
Zobowiązania długoterminowe razem1 7511 880387430
Kredyty w rachunku bieżącym03 1390718
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe0000
Pozostale zobowiązania finansowe902749199171
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych676510149117
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania3 2515 4967181 257
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego791771740
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych2 9785 1336581 174
Rezerwy krótkoterminowe1 32225029257
Rozliczenia międzyokresowe bierne1 9424 005429916
Zobowiązania krótkoterminowe razem11 15019 4592 4634 449
Zobowiązania razem12 90121 3392 8504 879
SUMA BILANSOWA38 91345 6588 59610 439
Razem przychody z działalności operacyjnej53 28868 84411 91016 004
Razem koszty działalności operacyjnej-51 300-62 015-11 466-14 416
Amortyzacja-997-1 062-223-247
Pozostałe zyski/straty netto-408120-9128
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 5806 9493531 615
Przychody finansowe55951222
Koszty finansowe-192-250-43-58
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 4436 7943231 579
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej8985 2412011 218
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 8877 5171 3161 747
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej646774144180
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-915-1 832-205-426
Przepływy pieniężne netto, razem5 6186 4591 2561 501
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »