Reklama

PRIMETECH (PTH): Skonsolidowany Raport roczny KOPEX Spółka Akcyjna

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów777 174 980 660 177 611 234 339
Strata z działalności operacyjnej-632 210 -1 373 065 -144 482 -328 108
Strata brutto-724 853 -1 437 954 -165 654 -343 614
Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej-782 517 -1 404 715 -178 832 -335 671
Skonsolidowana strata netto razem-902 708 -1 471 379 -206 300 -351 601
Strata netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej-901 703 -1 471 912 -206 071 -351 728
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej199 163 48 363 45 516 11 557
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-135 155 -154 499 -30 888 -36 919
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 843 82 664 -2 249 19 753
Przepływy pieniężne netto, razem54 165 -23 472 12 379 -5 609
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-12,18 -19,88 -2,78 -4,75
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
stan na dzień 31.12.2016rstan na dzień 31.12.2015r stan na dzień 31.12.2016rstan na dzień 31.12.2015r
Aktywa trwałe, razem 470 979 1 107 855 106 460 259 968
Aktywa obrotowe, razem 734 503 1 020 936 166 027 239 572
Aktywa, razem 1 264 529 2 128 792 285 834 499 541
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 028 439 1 026 433 232 468 240 862
Zobowiązania długoterminowe 598 743 41 052 135 340 9 633
Zobowiązania krótkoterminowe 338 297 855 809 76 469 200 823
Kapitał własny 202 428 1 102 359 45 757 258 679
Kapitał zakładowy74 333 74 333 16 802 17 443
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,73 14,89 0,62 3,49
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »