Reklama

LUBAWA (LBW): Skonsolidowany raport roczny LUBAWA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów164 00538 24239 6149 550 
  II. Wynik z działalności operacyjnej9 597-2 2882 318-571 
  III. Wynik przed opodatkowaniem41 863-5 32710 112-1 330 
  IV. Wynik netto39 726-4 9719 595-1 241 
  V. Inne całkowite dochody-2 677597-647149 
  VI. Łączne całkowite dochody37 048-4 3748 949-1 092 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 9391 0741 571271 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 463-1 287-5 539-325 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 075-4653 187-117 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-3 449-677-781-171 
  XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)99 098 76785 486 55799 098 76785 486 557 
  XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,4-0,060,1-0,01 
  XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)141 261 78185 486 557141 261 78185 486 557 
  XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,28-0,060,07-0,01 
  XV. Aktywa trwałe206 14636 01746 6739 095 
  XVI. Aktywa obrotowe100 48626 62022 7516 722 
  XVII. Aktywa razem306 63162 63769 42415 816 
  XVIII. Zobowiązania długoterminowe36 9583 6368 368918 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe77 7229 88417 5972 496 
  XX. Kapitał własny191 95149 11743 45912 402 
       
       
       
       
       
       
 

Reklama

Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych fiansowych":
- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31/12/2011 - 4,4168 oraz na 31/12/2010 - 3,9603.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku średnia ta wyniosła 4,1401, a w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku 4,0044.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Lubawa SA | Lubawa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »