Reklama

MIRBUD (MRB): Skonsolidowany raport roczny MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2009200820092008 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów214 492235 21849 41566 594 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 68825 6245 6887 255 
  III. Zysk (strata) brutto18 11319 1924 1735 434 
  IV. Zysk (strata) netto13 94214 9713 2124 239 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 12 018-18 059- 2769-5 113 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 16 471-22 427-3 795-6 349 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej31 69340 2257 30211 388 
  VIII. Przepływy pieniężne netto3 204-261738-74 
  IX. Aktywa, razem281 158222 76468 43853 390 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania205 037182 66349 90943 779 
  XI. Zobowiązania długoterminowe98 72596 50724 03123130 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe93 06576 86322 65318 415 
  XIII. Kapitał własny76 12140 10118 5299 611 
  XIV. Kapitał zakładowy4 5004 0001 095959 
  XV. Liczba akcji na 31.12 (w szt.)45 000 00040 000 00045 000 00040 000 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,330,400,080,11 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,330,400,080,11 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,691,000,410,24 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,691,000,410,24 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w0,000,000,000,00 
       
       
       
       
 

Wartość księgowa oraz rozwodniona wartość księgowa obliczona została jako iloczyn stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.

Wartość wskaźników zysku na akcję i rozwodnionego zysku na akcję wyliczono jako iloczyn zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego 31.12.2009 roku przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj., kurs 4,1082 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego 31.12.2008 roku przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj., kurs 4,1724 PLN/EUR.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2009 – 31.12.2009 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,3406 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny 01.01.2008 – 31./12.2008 roku przyjęto średni kurs EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 3,5321 PLN/EUR.

Wskaźniki zysku na akcję i rozwodnionego zysku na akcję obliczono mnożąc liczbę akcji (praw do akcji) w danym podokresie, w którym nie ulega ona zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu) przez współczynnik liczby dni tego podokresu w okresie.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe


Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dzie | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »