Reklama

MLPGROUP (MLG): Skonsolidowany Raport roczny MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia:
Przychody 101 033 102 091 23 090 24 396
Pozostałe przychody operacyjne 1 276 3 652 292 873
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 58 304 19 700 13 324 4 708
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (54 675) (42 907) (12 495) (10 253)
Zysk na działalności operacyjnej 102 352 81 535 23 391 19 484
Zysk przed opodatkowaniem 87 099 49 962 19 905 11 939
Zysk netto 66 415 74 628 15 178 17 833
Całkowite dochody ogółem 70 018 89 486 16 002 21 384
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 66 415 74 628 15 178 17 833
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3,67 4,12 0,84 0,98
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 21 171 63 304 4 838 15 127
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (55 583) 223 641 (12 703) 53 441
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (26 872) (199 556) (6 141) (47 686)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (61 284) 87 389 (14 006) 20 882
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:31 grudnia 201631 grudnia 201531 grudnia 201631 grudnia 2015
Aktywa trwałe 1 042 700 934 348 235 692 219 253
Aktywa obrotowe 135 281 191 821 30 579 45 013
Aktywa razem 1 177 981 1 126 169 266 271 264 266
Zobowiązania długoterminowe 435 140 403 689 98 359 94 729
Zobowiązania krótkoterminowe 67 115 75 112 15 171 17 626
Kapitał własny, w tym: 675 726 647 368 152 741 151 911
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 024 1 063
Pasywa razem 1 177 981 1 126 169 266 271 264 266
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej37,3135,748,438,39
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »