OPENFIN (OPF): Skonsolidowany raport roczny OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2012201120122011 
  I. (badane)(badane)(badane)(badane) 
  II. Przychody z tytułu pośrednictwa450 713409 386107 99198 883 
  III. Koszty działalności operacyjnej364 942304 76387 44173 612 
  IV. Zysk brutto117 289112 69628 10327 220 
  V. Zysk netto / całkowity dochód za okres123 21590 11329 52221 766 
 Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:     
  VI. � podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO)2,271,700,540,41 
  VII. � rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO)2,261,690,540,41 
  VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej29 054140 8906 96134 030 
  IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(86 993)(188 192)(20 844)(45 456) 
  X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej24 29875 1375 82218 148 
  XI. Przepływy pieniężne netto razem(33 641)27 835(8 060)6 723 
  XII. 31.12.201231.12.201131.12.201231.12.2011 
  XIII. (badane)(badane)(badane)(badane) 
  XIV. Aktywa trwałe, w tym:414 271420 930101 33395 302 
  XV. Inwestycja w jednostce stowrzyszonej55 25411 51613 5152 607 
  XVI. Wartości niematerialne292 819367 71371 62583 253 
  XVII. Aktywa obrotowe, w tym:186 714178 26445 67140 360 
  XVIII. Należności z tytułu dostaw i usług98 21136 03324 0238 158 
  XIX. Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne67 27385 63116 45519 388 
  XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty14 12847 7693 45610 815 
  XXI. Aktywa razem600 985599 194147 005135 662 
  XXII. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:176 374126 83643 14228 717 
  XXIII. Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia39 89359 1589 75813 394 
  XXIV. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe20 07753 1674 91112 037 
  XXV. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy53 328-13 044- 
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe, w tym:62 486214 56615 28448 580 
  XXVII. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy-164 230-37 183 
  XXVIII. Wyemitowane obligacje - część długoterminowa43 80528 00010 7156 339 
  XXIX. Zobowiązania ogółem238 860341 40258 42777 296 
  XXX. Kapitał własny ogółem362 125257 79288 57858 366 
  XXXI. Kapitał podstawowy542542133123 
  XXXII. Liczba akcji (tys. sztuk)54 25054 25054 25054 250 
       
 

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad:

Poszczególne pozycje skonsolidowanych aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1 EURO = 4.0882 zł oraz na 31 grudnia 2011 roku w wysokości 1 EURO = 4.4168 zł;

Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.1736 zł oraz 1 EURO = 4.1401 zł).

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »