Reklama

OPENFIN (OPF): Skonsolidowany Raport roczny OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2013201220132012
(badane)(badane)(badane)(badane)
Przychody 440 274 450 713 104 554 107 991
Koszty działalności operacyjnej 373 841 364 942 88 778 87 441
Zysk brutto 68 427 117 289 16 250 28 103
Zysk netto / całkowity dochód za okres 56 803 123 215 13 489 29 522
Zysk netto / całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56 186 123 215 13 343 29 522
Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO)1,042,270,250,54
– rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO)1,042,260,250,54
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 48 270 29 054 11 463 6 961
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (82 762) (86 993) (19 654) (20 844)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 35 120 24 298 8 340 5 822
Przepływy pieniężne netto razem 628 (33 641) 149 (8 060)
31.12.201331.12.201231.12.201331.12.2012
(badane)(badane)(badane)(badane)
Aktywa trwałe, w tym: 459 873 414 271 110 888 101 333
Inwestycja w jednostce stowrzyszonej 60 413 55 254 14 567 13 515
Wartości niematerialne 331 161 292 819 79 852 71 625
Aktywa obrotowe, w tym: 179 786 186 714 43 351 45 671
Należności z tytułu dostaw i usług 61 884 98 211 14 922 24 023
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 95 626 67 273 23 058 16 455
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 756 14 128 3 558 3 456
Aktywa razem 639 659 600 985 154 239 147 005
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 75 458 176 374 18 195 43 142
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 31 595 39 893 7 618 9 758
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 144 116 62 486 34 750 15 284
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa 114 912 43 805 27 708 10 715
Zobowiązania ogółem 219 574 238 860 52 945 58 427
Kapitał własny ogółem 420 085 362 125 100 706 88 578
Kapitał podstawowy 543 542 131 133
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 357 54 250 54 357 54 250
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »