Reklama

OPENFIN (OPF): Skonsolidowany Raport roczny OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2015201420152014
(badane)(przekształcone badane)(badane)(przekształcone badane)
Przychody ze sprzedaży 370 870 339 840 88 624 81 122
Koszty działalności operacyjnej 336 556 332 524 80 424 79 376
Zysk brutto 39 819 32 968 9 515 7 870
Zysk netto / całkowity dochód za okres 34 057 28 888 8 138 6 896
Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO)0,530,470,130,11
– rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO)0,530,470,130,11
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 50 546 28 374 12 079 6 773
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (23 026) (52 800) (5 502) (12 604)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (22 243) 25 685 (5 315) 6 131
Przepływy pieniężne netto razem 5 277 1 259 1 261 301
31.12.2015 31.12.201431.12.201531.12.2014
(badane)(przekształcone badane)(badane)(przekształone badane)
Aktywa trwałe, w tym: 524 951 504 101 123 185 118 270
Inwestycja w jednostce stowrzyszonej 101 350 86 026 23 783 20 183
Wartości niematerialne 371 454 358 565 87 165 84 125
Aktywa obrotowe, w tym: 110 922 126 541 26 029 29 688
Należności z tytułu dostaw i usług 47 904 47 096 11 241 11 049
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 33 178 34 287 7 786 8 044
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 293 16 015 4 997 3 757
Aktywa razem 635 873 630 642 149 213 147 958
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 110 162 43 716 25 851 10 256
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa 93 364 28 901 21 909 6 781
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 128 241 210 794 30 093 49 455
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 34 396 46 504 8 071 10 911
Wyemitowane obligacje - część krótkoterminowa 35 240 114 012 8 269 26 749
Zobowiązania ogółem 238 403 254 510 55 944 59 712
Kapitał własny ogółem 392 507 370 704 92 105 86 973
Kapitał podstawowy 543 543 127 127
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 357 54 357 54 357 54 357
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »