Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany Raport roczny PBG SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2014201320142013
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 530 248 1 227 600 365 275 291 522
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(46 254)333 217 (11 041)79 130
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(66 881)207 537 (15 965)49 284
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, z tego przypadający:(80 799)207 512 (19 287)49 279
- akcjonariuszom podmiotu dominującego(84 388)257 551 (20 144)61 161
- akcjonariuszom mniejszościowym3 589 (50 039)857 (11 883)
Całkowity dochód (strata) netto przypadający:(90 678)215 808 (21 645)51 249
- akcjonariuszom podmiotu dominującego(85 815)265 584 (20 484)63 069
- akcjonariuszom niesprawującym kontroli(4 863)(49 776)(1 161)(11 820)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (5,90)18,02 (1,41)4,28
Rozwodniony zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (5,90)18,02 (1,41)4,28
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej27 111 (21 284)6 472 (5 054)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej44 095 31 702 10 526 7 528
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(113 816)(11 735)(27 168)(2 787)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(42 610)(1 317)(10 171)(313)
Średni kurs PLN / EURxx4,1893 4,2110
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa2 189 205 2 679 458 513 621 646 088
Zobowiązania długoterminowe526 842 615 093 123 605 148 315
Zobowiązania krótkoterminowe2 335 120 2 647 211 547 855 638 313
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(944 950)(858 283)(221 700)(206 955)
Kapitał podstawowy14 295 14 295 3 354 3 447
Liczba akcji ( w szt.)14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(66,10)(60,04)(15,51)(14,48)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,2623 4,1472
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »