Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany Raport roczny PBG SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2015201420152014
Dane finansowe dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 798 8151 530 248429 845365 275
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(190 638)(46 254)(45 555)(11 041)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(192 144)(66 881)(45 915)(15 965)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, z tego przypadający:(201 047)(75 985)(48 042)(18 138)
- akcjonariuszom podmiotu dominującego(177 546)(81 020)(42 427)(19 340)
- akcjonariuszom niekontrolującym(23 501)5 035(5 616)1 202
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, z tego przypadający:(201 104)(80 799)(48 056)(19 287)
- akcjonariuszom podmiotu dominującego(177 575)(84 388)(42 433)(20 144)
- akcjonariuszom niekontrolującym(23 529)3 589(5 622)857
Całkowity dochód (strata) netto przypadający:(213 075)(90 678)(50 916)(21 645)
- akcjonariuszom podmiotu dominującego(189 417)(85 815)(45 263)(20 484)
- akcjonariuszom niekontrolującym(23 658)(4 863)(5 653)(1 161)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (12,42)(5,90)(2,97)(1,41)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (12,42)(5,90)(2,97)(1,41)
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej150 27727 11135 9106 472
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej15744 0953810 526
Środki pieniężne netto z działalności finansowej59 919(113 816)14 318(27 168)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów210 353(42 610)50 266(10 171)
Średni kurs PLN / EURXX4,18484,1893
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień31.12.201531.12.201431.12.201531.12.2014
Aktywa2 193 8072 189 205514 797513 621
Zobowiązania długoterminowe579 028526 842135 874123 605
Zobowiązania krótkoterminowe2 422 8792 335 120568 551547 855
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(1 159 154)(944 950)(272 006)(221 700)
Kapitał podstawowy14 29514 2953 3543 354
Liczba akcji ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(81,09)(66,10)(19,03)(15,51)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)----
Kurs PLN / EUR na koniec okresuXX4,26154,2623
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »