Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany Raport roczny PBG SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Dane finansowe dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 987 014 1 798 815 454 102 429 845
Zysk (strata) z działalności operacyjnej820 391 (190 638)187 488 (45 555)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem803 247 (192 144)183 570 (45 915)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, z tego przypadający:788 747 (201 047)180 256 (48 042)
- akcjonariuszom podmiotu dominującego838 731 (177 546)191 679 (42 427)
- akcjonariuszom niekontrolującym(49 984)(23 501)(11 423)(5 616)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, z tego przypadający:788 747 (201 104)180 256 (48 056)
- akcjonariuszom podmiotu dominującego838 731 (177 575)191 679 (42 433)
- akcjonariuszom niekontrolującym(49 984)(23 529)(11 423)(5 622)
Całkowity dochód (strata) netto przypadający:792 378 (213 075)181 086 (50 916)
- akcjonariuszom podmiotu dominującego842 736 (189 417)192 595 (45 263)
- akcjonariuszom niekontrolującym(50 358)(23 658)(11 509)(5 653)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,91(12,42)0,44(2,97)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,91(12,42)0,44(2,97)
Średni kurs PLN / EURxx4,3757 4,1848
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(251 598)150 277 (57 499)35 910
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej6 689 157 1 529 38
Środki pieniężne netto z działalności finansowej24 38959 9195 57414 318
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(220 520)210 353(50 397)50 266
Średni kurs PLN / EURxx4,37574,1848
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień31.12.201631.12.201531.12.201631.12.2015
Aktywa1 960 9162 193 807443 245514 797
Zobowiązania długoterminowe733 463579 028165 792135 874
Zobowiązania krótkoterminowe999 1182 422 879225 840568 551
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(65 941)(1 159 154)(14 905)(272 006)
Kapitał podstawowy15 41414 2953 4843 354
Liczba akcji (w szt.)804 050 59114 295 000804 050 59114 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)438 785 03014 295 000438 785 03014 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)438 785 03014 295 000438 785 03014 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(0,08)(81,09)(0,02)(19,03)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,42404,2615
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »