Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany Raport roczny PBG SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży250 1 318 157 58 310 923
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 273 092)(61 359)(996 523)(14 473)
Zysk (strata) brutto(4 274 641)(39 120)(996 885)(9 228)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający:(4 274 999)(53 317)(996 968)(12 576)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(4 191 729)(28 188)(977 549)(6 649)
- akcjonariuszom niekontrolującym(83 269)(25 128)(19 419)(5 927)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający:(4 873 690)(48 854)(1 136 588)(11 524)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(4 477 674)(23 725)(1 044 234)(5 596)
- akcjonariuszom niekontrolującym(396 015)(25 128)(92 354)(5 927)
Całkowite dochody ogółem za okres przypadające:(4 879 070)(60 522)(1 137 843)(14 276)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(4 479 172)(33 336)(1 044 583)(7 863)
- akcjonariuszom niekontrolującym(399 898)(27 186)(93 260)(6 413)
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5,47)(0,03)(1,28)(0,01)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5,47)(0,03)(1,28)(0,01)
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (91 612)(147 991)(21 365)(34 908)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 748 59 576 1 107 14 053
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(3 504)(10 972)(817)(2 588)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (90 368)(99 387)(21 075)(23 443)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa1 339 999 1 566 608 315 146 364 327
Zobowiązania długoterminowe4 260 430 788 1 002 100 183
Zobowiązania krótkoterminowe4 817 138 941 310 1 132 911 218 909
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży1 202 841 - 282 888 -
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(4 686 982)(207 918)(1 102 301)(48 353)
Liczba akcji (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565
Wartość księgowa na jedną akcję(5,73)(0,25)(1,35)(0,06)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »