Reklama

PGE (PGE): Skonsolidowany raport roczny PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody ze sprzedaży28.111.35420.471.4306.790.0185.112.234 
  II. Zysk/strata z działalności operacyjnej4.144.4804.149.2361.001.0581.036.169 
  III. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)6.165.3944.240.1531.489.1901.058.873 
  IV. Zysk/strata netto za okres obrotowy4.972.6143.597.8481.201.085898.474 
  V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej4.936.0952.990.2691.192.265746.746 
  VI. Całkowite dochody4.978.2653.599.6851.202.450898.932 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej6.942.0126.610.9601.676.7741.650.924 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3.326.656)(7.468.274)(803.521)(1.865.017) 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(2.311.313)(4.111.761)(558.275)(1.026.811) 
  X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1.304.043(4.969.075)314.979(1.240.904) 
  XI. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)2,641,680,640,42 
  XII. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)2,641,680,640,42 
  XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję1.869.760.8291.776.646.9431.869.760.8291.776.646.943 
  XIV. Aktywa trwałe44.444.93344.137.42210.062.70011.144.969 
  XV. Aktywa obrotowe14.317.6989.742.5693.241.6452.460.058 
  XVI. Aktywa razem58.762.63153.879.99113.304.34513.605.028 
  XVII. Kapitał własny41.173.26037.554.6659.321.9669.482.783 
  XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszowi jednostki dominującej40.758.86836.958.7079.228.1449.332.300 
  XIX. Kapitał podstawowy18.697.83718.697.8374.233.3454.721.318 
  XX. Zobowiązania długoterminowe7.215.9667.471.5851.633.7541.886.621 
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe10.373.4058.853.7412.348.6252.235.624 
  XXII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego1.869.760.8291.869.760.8291.869.760.8291.869.760.829 
  XXIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)21,8019,774,944,99 
  XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)21,8019,774,944,99 
       
 

Reklama

Powyższe dane finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2011 oraz 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku - 3,9603 EUR/PLN,

- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - 4,1401 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku - 4,0044 EUR/PLN.

W ciągu okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa PGE zmieniła wybrane zasady rachunkowości dotyczące ujmowania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniła prezentację wybranych pozycji aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące zmian wybranych zasad rachunkowości znajdują się w Nocie nr 13 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »