Reklama

BALTONA (BAL): Skonsolidowany Raport roczny PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za 2017 oraz 2016
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 365 225 397 774 86 043 90 906
Zysk na działalności operacyjnej (751) 3 201 (177) 732
Zysk/ (Strata) brutto (1 641) (147) (387) (34)
Zysk/ (Strata) przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (1 604) 1 952 (378) 446
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 088 16 421 1 905 3 753
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (7 381) (4 618) (1 739) (1 055)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (2 383) 285 (561) 65
Przepływy pieniężne netto, razem (1 676) 12 088 (395) 2 762
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,15) 0,18 (0,03) 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,15) 0,18 (0,03) 0,04
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2017 ORAZ 31.12.201631.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa razem 98 151 107 542 23 532 24 309
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 558 99 043 21 952 22 388
Zobowiązania długoterminowe 28 430 31 480 6 816 7 116
Zobowiązania krótkoterminowe 63 128 67 563 15 135 15 272
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 680 8 202 1 602 1 854
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 675 636
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,61 0,75 0,15 0,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,61 0,75 0,15 0,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »