Reklama

STALPROD (STP): Skonsolidowany raport roczny STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 002 8951 732 272483 779432 506 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej146 918178 86335 48744 658 
  III. Zysk (strata) brutto148 364182 22235 83645 496 
  IV. Zysk (strata) netto w tym:116 790145 62728 20936 359 
  - zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominujacej121 640147 45929 38136 817 
  - zysk netto przypadający udziałowcom mniejszościowym-4 850-1 832-1 172-458 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej96 786129 94923 37832 445 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-57 138-109 186-13 801-27 261 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-30 358-66 865-7 333-16 695 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem9 290-46 1022 244-11 511 
  IX. Aktywa razem1 835 0781 732 371415 477437 434 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania315 930300 56171 52975 893 
  XI. Zobowiązania długoterminowe2 081991471250 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe297 267288 55067 30472 861 
  XIII. Kapitał własny w tym:1 519 1481 431 810343 948361 541 
  - przypisany akcjonariuszom jedn. dominujacej1 502 7831 409 495340 243355 906 
  - kapitały mniejszości16 36522 3153 7055 635 
  XIV. Kapitał zakładowy13 45013 4503 0453 396 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)17,5521,884,245,46 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)225,90212,9151,1553,76 
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)3,508,000,852,00 
       
 

Reklama

1. Średnie kursy NBP wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR wynosiły
a/ kurs na koniec roku 2011 i 2010 odpowiednio 4,4168 i 3,9603
b/ średni kurs , obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 i 2010 odpowiednio 4,1401 i 4,0052
c/ najniższy kurs w roku 2011 i 2010 odpowiednio 3,8403 i 3,8356
d/ najwyższy kurs w roku 2011 i 2010 odpowiednio 4,5642 i 4,1770

2. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR i przedstawiono w Wybranych danych finansowych.
Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2011 r. i wynoszącego 4,4168 oraz 3,9603 na dzień 31.12.2010 r. (pkt. 1a)
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,1401 dla roku 2011 oraz 4,0052 dla 2010. (pkt.1b)

3. Do wyliczenia zysku na 1 akcje zwykłą przyjęto 6.655.267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69.733 akcje własne skupione przez Emitenta.

4. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej przez Emitenta w roku 2011 za rok 2010 oraz wypłaconej w roku 2010 za rok 2009.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Stalprodukt SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »